Mundtlig kommunikation

Mundtlig kommunikation handler om evnen til at forstå talt spansk og selv tale spansk i et sammenhængende sprog.

Undervisningen skal give mulighed for både at lytte til spansk, tale sammen på spansk og for at bruge sproget aktivt i præsentationer. Her kan eleverne fortælle om små og store emner. At kommunikere mundtligt kræver også sprogligt fokus på eksempelvis udtale og opbygning af sætninger.

Læs mere om kompetenceområdet mundtlig kommunikation i Faghæftet for spansk
Faghæftet indeholder Fælles Mål samt fagets læseplan og undervisningsvejledning.

Få ideer til arbejdet med mundtlig kommunikation i spanskundervisningen her.

Inspiration til din undervisning