Artikel

Glæden ved at kommunikere - fasthold elevernes interesse for sprog

Hvordan fastholdes elevernes interesse og motivation for spansk? Artiklen giver ideer til at vægte undervisningen, så dine elever motiveres til at vælge spansk op gennem deres videregående uddannelse.

Elever i folkeskolen kan ikke altid se værdien i at lære sprog. Nyhedens interesse daler, og mange tænker, at de nok skal klare ”det der kommunikation med verden” på engelsk. Problemet er, at engelsk ikke altid er nok. Mange tænker her på erhvervslivet, som skriger på sprogkompetencer, men denne artikel slår et slag for glæden ved at kommunikere. Kort og godt.

 

Glæde og nysgerrighed

Elever i 7. klasse er forholdsvis ligeglade med erhvervslivet. Hormonerne forstyrrer, de skal måske konfirmeres, de vil høre musik, se film på Netflix og bruge de sociale medier. Jeg har ikke mødt mange børn, der har valgt spansk på grund af erhvervslivet, men jeg har mødt masser af børn, der har valgt det på grund af rejser, musik, fodbold, film, og fordi det er et sprog, der tales i eksotiske dele af verden. Hvis vi skal fastholde elevernes interesse for spansk, er vi nødt til at bevare glæden og nysgerrigheden. Vi skal skabe en undervisning, som bygger på glæden ved at kommunikere.

Kommunikation på et fælles sprog skaber tillid og samhørighed. I Peru underviste jeg engang en ældre kvindelig kunsthåndværker i engelsk. En dag kom hun nærmest dansende ind i klassen: Hun havde talt engelsk med nogle kunder i sin bod, og de forstod hende! Og hvad der var mindst lige så skønt var, at hun også forstod dem! Her kan man se, at sprog er brugbart, men så sandelig også at det skaber glæde og begejstring.

Vi skal sørge for, at vores unge finder og værdsætter glæden ved sprog. Sprog binder folk sammen i globale fællesskaber, og sprog er med til at danne os. De unge elsker at være på de sociale medier, men skal de ud i hele verden på cyberspace, så skal de kunne andet end engelsk.  Vi kan ikke lære hele verden at kende på engelsk. Skal vi have indsigt i andre kulturer, må vi også kunne andre sprog.

 

Bevar glæden ved sproget

Folkeskolen er første led i sprogenes fødekæde, så den bærer et stort ansvar for, at eleverne oplever glæden ved sprog og får lyst til at lære mere op gennem uddannelsessystemet. I den forbindelse er der flere ting, du kan lægge vægt på i din undervisning:

  • Brugbarhed – sæt fokus på relevansen af at lære spansk. Fortæl om, hvordan du måske selv har mødt spansktalende mennesker, som du ikke ville have lært at kende, hvis I ikke havde et fælles sprog. Overfør det til eleverne; de kan eksempelvis på de sociale medier eller – endnu bedre på rejser – møde spændende folk, som kun taler spansk. De kan her opnå en kulturel dannelse, som ikke kan trylles frem i klasseværelset.
  • Differentiering – sørg for stilladsering til de elever, der har brug for det. Giv dem chunks og mere lukkede opgaver, indtil de er mere sikre. Andre elever skal have friere opgaver, hvor de selv skaber dialoger og bruger sproget. Alle skal udfordres på deres niveau.
  • Variation – Skab variation og sørg for bevægelse. Der er mange gode ideer til dette på nettet, både fra andre sprogfag og i vejledningen for spansk her på emu.dk. Gør brug af den åbne skole og invitér jer ud til nogle spansksprogede eller invitér dem indenfor i klassen. Skriv mails til spansktalende pennevenner, gå i biografen og se en spansksproget film, tegn, mal, lav mad og, om muligt, tag på udveksling.

 

Kreditering

Artiklen er udarbejdet af Rikke Engbo Andersen, spansklærer i folkeskolen, medforfatter til undervisningsmaterialet ”Mucho más” samt medlem af skrivegruppen til Fælles Mål for spansk som 1-årigt og 3-årigt valgfag i folkeskolen.

Siden er opdateret 01. februar 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.