Overgange og skift

Et barns dag er præget af mange daglige skift og overgange. De daglige overgange rummer både udfordringer og potentialer for børn, afhængig af barnets ressourcer og muligheder. Det skal de voksne være opmærksomme på.

Pædagoger, som arbejder både i fritidsinstitution og skole, følger børnene og de unge i begge kontekster. Derfor kan de med deres viden og indsigt danne grundlag for en sammenhængende indsats til gavn for børns trivsel.

Pædagogerne kan i de daglige overgange mellem skole og fritidsinstitution være med til at skabe øget tryghed og trivsel. De kan også bidrage til at styrke børns deltagelsesmuligheder ved konkret at have indsigt i, hvad der sker før, under og efter de overgange, børnene skal igennem i løbet af dagen.

Læs mere om overgange og skift her.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.