Kildearbejde

Begrebet kilder dækker over alt materiale, der kan gøres til genstand for en faglig undersøgelse.

Kilder er en vigtig del af undervisningen. Eleverne skal opleve, at arbejdet med kilder skaber viden, og at kilderne kan være med til at belyse de faglige problemstillinger.

Find viden om og idéer til arbejdet med kilder.

Siden er opdateret 29. juni 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.