Artikel

Fem artikler om elever med høj begavelse

Artikelsamling: I fem korte artikler giver ph.d. og lektor ved UCN Charlotte Dyreborg Madsen indblik i forskningslitteraturen og perspektiver på elever med høj begavelse.   

 

Download artikelsamlingen øverst på siden.
© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Artikelsamlingen præsenterer viden og inspiration, der kan støtte skolerne i at være opmærksomme på elever med tegn på høj begavelse. Ledelsen og det pædagogiske personale spiller en vigtig rolle i at understøtte elevernes deltagelsesmuligheder og støttebehov i en inkluderende og fællesskabende praksis.

 

Om artiklerne

I artikelsamlingen kan du læse om:

  • Indblik i forskningsfeltet Gifted Education med forskellige forståelser af Giftedness
  • Skolevanskeligheder set fra nogle af de elever, der viser tegn på høj begavelse
  • Lærerens arbejde med at skabe deltagelsesmuligheder i undervisningen
  • Forskellighed og fællesskabende praksisser 

 

Om forfatteren 

Charlotte Dyreborg Madsen er ekstern lektor på DPU, Aarhus Universitet og lektor på Professionshøjskolen UCN.

Artikelsamlingen er udarbejdet på baggrund af forfatterens forskning og ph.d.-afhandling "Anderledes end de andre? – en analyse af skolevanskeligheder og betingelser for at håndtere forskellighed i skolens hverdagsliv", og den inddrager elevcitater, cases og teoretiske afsæt herfra.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.