Redskab

Redskab til at screene elever i 1. klasse for tegn på høj begavelse

Find redskabet med tjeklister til at screene elever i 1. klasse for tegn på høj begavelse, som folkeskoler skal bruge fra skoleåret 2024/2025.

Hvem skal screenes for tegn på høj begavelse?

Elever i 1. klasse, som skolens leder formoder har høj begavelse, skal tilbydes en screening. Tilbuddet skal ske i samråd med eleven og elevens forældre.

Det er et centralt mål for folkeskolen, at skolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Dette gælder også for elever med høj begavelse.

Nogle elever med høj begavelse oplever udfordringer med trivslen eller mangel på passende fagligt niveau i undervisningen.

Derfor skal elever i 1. klasse screenes for tegn på høj begavelse med det nye redskab, hvis skolens leder formoder, at eleven har høj begavelse.

Screeningen kan udskydes til 2. klassetrin, hvis skolens leder vurderer, at elevens modenhed taler for det.

 

Tidlig opsporing

Formålet med redskabet er at understøtte en tidlig opsporing af og opmærksomhed på elever, som udviser tegn på høj begavelse og måske oplever udfordringer som følge af høj begavelse.

På den måde kan skolen tidligt igangsætte relevante undervisningsaktiviteter, der tilgodeser læring og trivsel hos elever med høj begavelse.

 

Tre tjeklister

Redskabet indeholder tre tjeklister med en række spørgsmål og svar til

  • pædagogisk personale
  • forældre
  • elever

I redskabet finder I en vejledning til at anvende tjeklisterne samt gode råd til at tale med eleven og forældre om screeningen.

 

Elever med tegn på høj begavelse på andre klassetrin

Redskabet er målrettet elever i 1. og 2. klasse, og derfor kan spørgsmålene i tjeklisterne ikke direkte overføres til elever på andre klassetrin.

Til gengæld kan redskabet bidrage til, at skolen bliver opmærksom på, at elever på andre klassetrin også kan udvise tegn på høj begavelse.

Redskabet kan også anvendes af friskoler og private grundskoler.

 

Viden og inspiration om screening og undervisning

Ministeriet udvikler løbende understøttende materiale til, hvordan I bedst muligt kan støtte elever med høj begavelse i deres udvikling, læring og trivsel.

I løbet af 2024 og 2025 inviterer ministeriet til webinarer, spørgetimer og temadage om redskabet samt relevante undervisningsaktiviteter med fokus på undervisningsdifferentiering og fællesskabende didaktikker.

Find understøttende materiale om elever med høj begavelse og information om kommende arrangementer her.

 

Læs mere om udviklingen af redskabet

Redskabet er udviklet af en ekspertgruppe, der består af videnspersoner, praktikere og interessenter indenfor skoleområdet.

Læs mere om udviklingen af redskabet på uvm.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.