Børns udvikling og læring

Skolen er et særligt sted at lære, hvor barnet med sigte på fremtiden indgår i en udveksling med fortiden.

Lærere, pædagoger og ledelses viden og antagelser om børns udvikling og læring har betydning for den pædagogiske og didaktiske praksis. Dette tema præsenterer aktuel viden om børns udvikling og læring samt et analytisk værktøj til lære- og udviklingsprojekter.

Her kan du læse om, hvordan du som lærer eller pædagog kan arbejde, når du vil støtte og igangsætte lære- og udviklingsprojekter. Du kan også blive klogere på innovative læreprocesser i skolen.