Kommunikation

Kommunikationskompetence er karakteriseret ved, at eleven kan kommunikere ved hjælp af relevante udtryksformer, fagsprog og naturvidenskabeligt funderede argumenter. 

En elev med kommunikationskompetence vil kunne læse og producere naturfaglige tekster samt diskutere og formidle et naturfagligt indhold med brug af fagsprog, naturfaglige modeller og have kendskab til teksttyper med naturfagligt indhold og naturfaglige skrivemåder. En elev med kommunikationskompetence vil kunne anvende, genkende og forholde sig til naturfaglige argumenter.

Læs mere om kompetenceområdet kommunikation i Faghæftet for natur/teknologi.
Faghæftet indeholder Fælles Mål samt fagets læseplan og undervisningsvejledning.

Find ideer til arbejdet med kommunikation her.

Ideer til din undervisning

Siden er opdateret 13. august 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.