Redskab

Sammenspil – hvorfor, hvordan, hvad, hvem?

Bliv klogere på egen sammenspilspraksis og fang de blinde vinkler med dette redskab.

 

Dette redskab giver hjælp til at få overblik arbejdet med sammenspil i musikundervisningen. Du kan udarbejde din egen mindmap med udgangspunkt i den PowerPoint, der findes øverst på siden, og du kan lave og udfylde et skema som det, der er vist nederst på siden.

 

1. Mindmap: Få overblik over din egen sammenspilspraksis

Kig på præsentationen Mindmap over sammenspil, der kan hjælpe dig med at sætte fokus på nedenstående punkter i forbindelse med din egen sammenspilspraksis:

 • Formålet med sammenspil
 • Læringsformer
 • Materiale og stof
 • Organisationsformer
 • Overlevering

Mindmappen kan dermed hjælpe med at besvare spørgsmålene: Hvorfor? Hvordan? Hvad? Hvem?

Du kan arbejde med mindmappet med udgangspunkt i din egen undervisning: Hvad genkender du fra egen praksis? Sæt X i de relevante bobler og klip eventuelt boblerne ud og sæt dem op på et stykke A3-papir, så der kan trækkes tråde på mindmappen.

 

2. Skema: Hvad gør du? 

 • Noter materialer, du har brugt eller bruger i skemaet. Det kan for eksempel være sammenspilsnumre/bøger, digitale forløb, arrangement af fællessange, lydformningsopgaver og grooves.

 • Noter derefter egne og elevers erfaringer i skemaet. Det kan være oplevelser, styrker og svagheder, overraskelser eller elevfeedback.
   
 • Spørg dig selv, hvad du får øje på i skemaet. Er der noget, du gør meget, lidt, mangler eller savner?
   
 • Har du behov for ny inspiration? Undersøg muligheder, materialer og udnyt kollegial sparring

Mine materialer (eksempelvis sammenspilsnumre/bøger, digitale forløb, arrangement af fællessange, lydformningsopgaver, grooves)

 

Mine materialer Mine erfaringer Elevernes erfaringer/feedback
     
     
     
     

 

Hvad får jeg øje på? Behov for andre typer materialer?

Ideer til hvor jeg finder ny inspiration?

 

 

 

 

 

 

Inspiration

Artikel: Sammenspil i valgfaget musik

Eksempel fra praksis: Tre konkrete ideer til sammenspil: 1.Hvad kan I med hele klassen? 2. Groovebaseret sammenspil, 3. Arrangement af (ældre) sange.

Faghæfte for faget musik: Faghæfte med Fælles Mål, Læseplan og Vejledning

 

Kreditering

Redskabet er udviklet af Signe Adrian, lektor i musik på Københavns Professionshøjskole

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.