It og medier

Digitale indtryk og udtryk er en del af vores hverdag. Der kommer derfor hele tiden nye krav til vores digitale kompetencer.

Der findes tre tværgående temaer i folkeskolens fag; sproglig udvikling, it og medier og innovation og entreprenørskab. Inden for temaet it og medier er der fire elevpositioner: Den kritiske undersøger, den analyserende modtager, den kreative og målrettede producent og den ansvarlige deltager.

It og medier spiller for eksempel en rolle via de digitale værktøjer, eleverne anvender i matematik. Der bør være fokus på kritisk anvendelse af digitale værktøjer, hvor eleverne kan undersøge og forstå forskellige værktøjer, hvilket kan sikre en kompetent anvendelse.

Find idéer til, hvordan du kan arbejde med it og medier samt digitale værktøjer i faget.

GSK. It og medier. Rapport om demonstrationsskoleforsøg

Brug af it og medier i folkeskolen