Redskab

Anbefalinger om skærmbrug til grundskoler og fritidstilbud

Skærmanbefalingerne skal inspirere skoler og fritidsinstitutioner til, hvordan de kan skabe en hverdag med mindre skærmbrug for børnene.

Download anbefalingerne til grundskole og fritidstilbud øverst på siden. Her finder du også korte versioner.
© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

På mange skoler og fritidsinstitutioner diskuterer man, om brugen af mobiltelefoner, computere og andre skærme fylder for meget i børnenes hverdag, da skærmene kan distrahere og skabe en distance til fællesskabet.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet en række anbefalinger, som skoler og fritidstilbud kan bruge i dialogen om, hvordan og hvor meget skærme inddrages i børnenes hverdag.

Anbefalingerne er suppleret med konkrete eksempler fra skoler og fritidsinstitutioner, der på forskellig vis har taget aktivt stilling til brug af skærme hos dem.

unpublished

Anbefalinger til grundskolen

 

Anbefalingerne er udfoldet i publikationen til grundskolen, og kan bruges som inspiration til, hvordan skolen begrænser digital distraktion og opnår en god balance mellem analog og digital læring.


1. Ledelsen sætter retning for skærmbrug på skolen

2. Inddrag pædagogisk personale og elever i dialogen om skærmbrug

3. Skab overblik over skolens skærmbrug som udgangspunkt for dialogen

4. Brug skolens fysiske rammer til at skabe attraktive alternativer til skærmbrug

5. Gå i dialog med forældrene om elevernes brug af skærme


6. Indfør mobilfri skole

7. Spær adgangen til ikke-relevante hjemmesider

8. Læg tablets og computere væk, når de ikke bruges i undervisningen

9. Lad fokus på skærmbrug bidrage til elevernes digitale dannelse


10. Brug kun skærme, når det er didaktisk og pædagogisk hensigtsmæssigt 

11. Giv plads til analog læring  

12. Sæt brug af skærme på dagsordenen for den pædagogiske udvikling


unpublished

Anbefalinger til fritidstilbud

 

Anbefalingerne er udfoldet i publikationen til fritidstilbud. Fritidstilbud kan bruge anbefalingerne som afsæt for en dialog om, hvordan det pædagogiske personale understøtter et fritidsliv med fællesskab, fri leg og alsidig udvikling både med og uden skærme.


1. Sæt fælles retning for brug af skærme i fritidstilbud

2. Brug fritidstilbuddets fysiske rammer til at skabe attraktive alternativer til skærmbrug

3. Gå i dialog med de unge og børnenes forældre om brug af skærme


4. Indfør mobilfri fritidstilbud

5. Rammesæt brug af skærme i fritidstilbud

6. Lad dialog om skærmbrug bidrage til børn og unges digitale dannelse


7. Brug kun skærme til aktiviteter, der skaber deltagelses- og udviklingsmuligheder for børn og unge

8. Tilstræb variation og alsidige pædagogiske aktiviteter

9. Inddrag arbejdet med digital dannelse i den pædagogiske udvikling


Om anbefalingerne til grundskole og fritidstilbud

Anbefalingerne er baseret på et forsigtighedsprincip, da skærmenes langsigtede konsekvenser for børn og unges sundhed og trivsel ikke er tilstrækkeligt veldokumenterede.

Styrelsen for Undervisnings og Kvalitet har inddraget eksterne eksperter og praktikere med viden om pædagogik, didaktik, digital og analog læring samt klasseledelse, for at kunne udarbejde anbefalingerne. Derudover har styrelsen talt med børn og unge og set på Sundhedsstyrelsens anbefalinger til skærmbrug generelt.

 

Anbefalinger til ungdomsuddannelserne

I december 2023 udgav styrelsen anbefalinger til gymnasier, erhvervsuddannelser og FGU, der kan læses her. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.