Artikel

Fagdialogkort til madkundskab

Fagdialogkortene er et understøttende værktøj til lærere og vejledere. Kortene indeholder spørgsmål, der sætter fokus på, hvordan faghæftet kan anvendes til fælles refleksion om undervisningen i faget.

Sådan kan dialogkortene bruges

Fagdialogkortene kan for eksempel bruges på møder mellem fagkollegaer, hvor I ønsker at drøfte undervisningen og det faglige indhold i jeres fag. I kan udvælge enkelte dialogkort til at drøfte en særlig tematik i faget, eller I kan gennemgå alle spørgsmålene ét ad gangen. Fagdialogkortene tager ligesom faghæftet afsæt i de færre bindinger i Fælles mål.

 

Når I anvender fagdialogkortene, kan det være en god idé at:

 • medbringe faghæftet til drøftelsen og slå op i det, når det giver mening i forhold til de enkelte dialogkort. 
 • udvælge et eller flere dialogkort, som I skal drøfte, på forhånd. 
 • vælge én, der står for at rammesætte, hvordan drøftelsen ud fra dialogkortene skal forløbe, og som eventuelt står for at fortælle om ændringerne i Fælles Mål, læseplaner og undervisningsvejledninger.

Overvej eventuelt, hvordan I kan inddrage ledelsen i arbejdet med at udvikle undervisningen i jeres fag.

                                                                                                                                        

Materialer

Find de relevante materialer her:

 

Vejledning

Opstår der behov for vejledning om indholdet i faghæftet kan I altid spørge ministeriets læringskonsulenter til råds på Børne- og Undervisningsministeriets faglige vejledningsforum emurespons.dk

 

Spørgsmål fra dialogkort til madkundskab

 • Hvordan anvender vi faghæftet som led i årsplanlægningen og den løbende undervisningstilrettelæggelse?
   
 • Hvad er det vigtigt at sætte fokus på i undervisningen for, at eleverne opnår de ønskede kompetencer i madkundskab?
   
 • Hvordan arbejder vi med evaluering af undervisningen og feedback til eleverne? Få inspiration til, hvordan der kan arbejdes med evaluering i madkundskab på s. 46 i faghæftet.
   
 • Hvordan kan faghæftet understøtte vores valg af indhold/undervisningsmaterialer i madkundskab?
   
 • Hvordan kan det sikres, at alle færdigheds- og vidensområderne bliver tilgodeset i hele det obligatoriske undervisningsforløb? Få inspiration til, hvordan undervisningen kan tilrettelægges på s. 43-46 i faghæftet, samt i afsnit 4 s. 19, der omhandler fagets kompetenceområder.
   
 • Hvorledes forstår vi æstetik som en del af madlavning? Og hvordan skønnes det at være relevant for eleverne? Læs afsnittet om madens æstetik s. 66 i faghæftet.
   
 • Hvilke arbejdsformer og metoder skal vi arbejde med for at sikre, at elevernes viden, lyst og ansvarlighed bliver en del af dannelsesprocessen mod at kunne træffe kvalificerede madvalg? For inspiration til drøftelse se fx s. 43-46 i faghæftet.
   
 • Hvordan kan vi arbejde med den styrke, at kompetenceområderne har en stærk sammenhæng, og samtidig have en tydelighed omkring ét kompetenceområde i de enkelte undervisningsforløb? Se fx faghæftet s. 47 og de dertil beskrevne forslag til undervisningsforløb.
   
 • Hvordan arbejder vi med læringsaktiviteter, der aktiverer elevernes viden og færdigheder, så disse får en meningsfuld praksistilknytning og bliver til kompetencer, der kan anvendes i virkeligheden? Læs fx om innovation og entreprenørskab på s. 75 og om den åbne skole s. 70 i faghæftet.
   
 • Hvordan kan den nye læseplan og undervisningsvejledning understøtte arbejdet med sproget i faget og fagbegreber? Se s. 32 og s. 73 i faghæftet.

 

Kreditering

Materialet er udviklet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.