Redskab

Fælles Mål og dialog om udvikling af undervisning i fagene

Hvordan kan læseplaner og undervisningsvejledninger understøtte tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen? Her finder du materialer, der kan understøtte jeres lokale dialog om faglig udvikling.

På fem regionale fagmøder, der afholdes i foråret 2020, arbejdes der med Fælles Mål og udvikling af undervisning med fokus på de nye læseplaner og undervisningsvejledninger. Med dette afsæt kan vejledere, lærere, ledere og forvaltninger fortsætte dialogen om, hvordan undervisningen kan tilrettelægges og gennemføres i de enkelte fag, på egen skole og i egen kommune.

 

Materialer til fælles dialog og refleksion

I et samarbejde mellem Danmarks Lærerforening, Kommunernes Landsforening, Skolelederforeningen, Børne- og kulturchefforeningen samt Børne- og Undervisningsministeriet er der udviklet en række materialer, der kan være med til at facilitere dialogen om, hvordan ændringerne i Fælles Mål realiseres i praksis, og hvordan undervisningen kan tilrettelægges og gennemføres i de enkelte fag.

Materialerne kan også bruges i de lokale professionelle læringsfællesskaber.

Her finder du:

  • Powerpoint med overblik over ændringer 
  • Flyer med forslag til at realisere ændringerne i Fælles Mål i jeres praksis
  • Dialogkort til lærere og vejledere
  • Dialogkort til ledelser
  • Dialogkort til forvaltninger
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.