Faghæfte - Fælles Mål, læseplan og vejledning

Faghæftet består af både Fælles Mål, læseplan og vejledning for faget.

GSK. Formålstekst. Faghæfte. Fire kompetenceområder

Fælles Mål består af et overordnet fagformål og fire kompetenceområder med hver deres kompetencemål. Områderne er delt ind i bindende færdigheds- og vidensområder. Under hvert færdigheds- og vidensområde findes vejledende færdigheds- og vidensmål til inspiration for undervisningen.

Læseplanen beskriver grundlaget for undervisning i faget. Det gør den særligt ved at fortolke forholdet mellem skolens formål, lovens centrale bestemmelser om undervisningens tilrettelæggelse og bestemmelser for faget i Fælles Mål.

Undervisningsvejledningen informerer om de bestemmelser i folkeskoleloven og i Fælles Mål, som drejer sig om undervisning i faget. Den støtter ved at forklare og give eksempler på centrale dele af fagets indhold. Vejledningen giver også inspiration til undervisning i faget ved at beskrive forskellige valg i forhold til planlægning, gennemførelse og evaluering.

Ønsker du at printe oversigten over Fælles Mål, anbefales det at ændre printerindstillingerne til A3-format samt papirretning til liggende.

Fra skoleåret 2020/21 sker der en række ændringer af både minimumstimetal, vejledende timetal samt ændringer af fagrækken. Den gamle ordning for madkundskab påbegynder sin udfasning i år, og udfasningen vil være tilendebragt skoleåret 2024/25.

Derfor fremgår det af Fælles Mål og faghæftet, at Fælles Mål er gældende for hhv. 4./5./6./7. klasse.

Du kan læse mere om timetalsfordelingen her.