Faghæfte - Fælles Mål, læseplan og vejledning

Faghæftet består af både Fælles Mål, læseplan og vejledning for faget.

Se film om faghæftet for madkundskab

© Børne- og Undervisningsministeriet
Tak til lærere og elever på Trongårdsskolen i Lyngby og Haastrup Friskole i Faaborg for deres medvirken i optagelserne af dækbilleder til filmen.

Se også en introduktionsfilm om de nye faghæfter og de lempede bindinger i Fælles Mål.

 

Fagdialogkort 

Fagdialogkortene er et understøttende værktøj til lærere og vejledere. Kortene indeholder spørgsmål, der sætter fokus på, hvordan faghæftet kan anvendes til fælles refleksion om undervisningen i faget.

Find fagdialogkortene til madkundskab her

GSK. Formålstekst. Faghæfte. Fire kompetenceområder

Om faghæftet

Fælles Mål, som er navnet på læreplanerne i folkeskolen, består af et overordnet fagformål og fire kompetenceområder med hver deres kompetencemål. Områderne er delt ind i bindende færdigheds- og vidensområder. Under hvert færdigheds- og vidensområde findes vejledende færdigheds- og vidensmål til inspiration for undervisningen.

Læseplanen beskriver grundlaget for undervisning i faget. Det gør den særligt ved at fortolke forholdet mellem skolens formål, lovens centrale bestemmelser om undervisningens tilrettelæggelse og bestemmelser for faget i Fælles Mål.

Undervisningsvejledningen informerer om de bestemmelser i folkeskoleloven og i Fælles Mål, som drejer sig om undervisning i faget. Den støtter ved at forklare og give eksempler på centrale dele af fagets indhold. Vejledningen giver også inspiration til undervisning i faget ved at beskrive forskellige valg i forhold til planlægning, gennemførelse og evaluering.

Ønsker du at printe oversigten over Fælles Mål, anbefales det at ændre printerindstillingerne til A3-format samt papirretning til liggende.

Fra skoleåret 2020/21 sker der en række ændringer af både minimumstimetal, vejledende timetal samt ændringer af fagrækken. Den gamle ordning for madkundskab påbegynder sin udfasning i år, og udfasningen vil være tilendebragt skoleåret 2024/25.

Derfor fremgår det af Fælles Mål og faghæftet, at Fælles Mål er gældende for hhv. 4./5./6./7. klasse.

Du kan læse mere om timetalsfordelingen her.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.