I valgfaget madkundskab er der fokus på mad og sundhed, fødevarebevidsthed, madlavning, og måltid og madkultur.

På denne side kan du læse om valgfaget og finde faghæftet, information om prøven samt inspiration til din undervisning i form af forløb og aktiviteter.

Læs også om fagdidaktik, tværgående temaer og meget mere på hovedsiden for faget madkundskab.

GSK. Formålstekst. Faghæfte. Fire kompetenceområder

Om faghæftet

Fælles Mål består af et overordnet fagformål og fire kompetenceområder med hver deres kompetencemål. Områderne er delt ind i bindende færdigheds- og vidensområder. Under hvert færdigheds- og vidensområde findes vejledende færdigheds- og vidensmål til inspiration for undervisningen.

Læseplanen beskriver grundlaget for undervisning i faget. Det gør den særligt ved at fortolke forholdet mellem skolens formål, lovens centrale bestemmelser om undervisningens tilrettelæggelse og bestemmelser for faget i Fælles Mål.

Undervisningsvejledningen informerer om de bestemmelser i folkeskoleloven og i Fælles Mål, som drejer sig om undervisning i faget. Den støtter ved at forklare og give eksempler på centrale dele af fagets indhold. Vejledningen giver også inspiration til undervisning i faget ved at beskrive forskellige valg i forhold til planlægning, gennemførelse og evaluering.

Ønsker du at printe oversigten over Fælles Mål, anbefales det at ændre printerindstillingerne til A3-format samt papirretning til liggende.

Praksisfaglighed og prøve

 

© Børne- og Undervisningsministeriet
Oplæg om madkundskab - valgfag og prøve

Læs mere om det to-årige valgfag og aftalerne om styrket praksisfaglighed på ministeriets hjemmeside.
Her kan du også finde spørgsmål og svar om faget og om prøven: Praksisfaglighed i folkeskolen og på de frie skoler

Vejledning til prøven findes på uvm.dk: Prøvevejledninger

 

Justeringer ved prøver i skoleåret 2021/2022 

Som følge af COVID-19 er der foretaget nogle justeringer i forbindelse med folkeskolens prøver i skoleåret 2021/2022.

Vinterens prøver
Den kommende vinter foretages enkelte justeringer af vilkårene for prøveafholdelsen i grundskolen. Ændringerne vedrører de elever, som har afsluttet undervisningen i skoleåret 2020/21, og som skal til prøve (for eksempel grundet udeblivelse eller klage) i vinterterminen 2021/22. 

Justeringerne gælder ikke for elever, der skal til ordinær prøve (semesterprøve) i vinterterminen. Læs mere på uvm.dk.

Sommerens mundtlige prøver
Til sommerens mundtlige prøver i 8.- og 9. klasse er der mulighed for lokale justeringer af prøvegrundlaget, så der ikke formuleres prøvespørgsmål til de dele af faget, der alene er gennemgået som nødundervisning uden fysisk fremmøde. 

Ministeriet er i gang med at udarbejde en vejledning om reglerne, som offentliggøres snarest muligt. Læs mere på uvm.dk.

Inspirationsmateriale