Skolens organisering

Opstil rammer og skab strukturer, der understøtter skolens kerneopgave.

Målrettet arbejde med organisering kan føre til en bedre skoledag for elever og personale. Få viden om hvordan man kan understøtte arbejdet med organisering og rammesætning på din skole.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.