Forskning og viden

Mellemformer i folkeskolen

I en ny undersøgelse kaster EVA – Danmarks Evalueringsinstitut lys over tre måder at organisere arbejdet med inkluderende læringsmiljøer på i de såkaldte mellemformer.

En af de helt store opgaver for landets folkeskoler er at skabe inkluderende læringsmiljøer, som både kan rumme almenelever og elever med særlige behov.

Forside til rapporten Mellemformer: Inkluderende læringsmiljøer i folkeskolen
© EVA, Danmarks Evalueringsinstitut

Som et bud på, hvordan denne opgave kan lykkes, er flere og flere skoler begyndt at arbejde med det, der undertiden benævnes ’mellemformer’. I rapporten Mellemformer: Inkluderende læringsmiljøer i folkeskolen giver EVA et indblik i tre forskellige måder, mellemformer kan organiseres på.

I rapporten kommer vi helt tæt på de involverede børns og voksnes perspektiver på, hvad der lykkes, og hvad der udfordrer. Således inddrages både elever, lærere, (special)pædagoger, ledere, forældre og PPR, der sammen giver et nuanceret indblik i dagligdagen i de inkluderede læringsmiljøer.

 

Hovedpointer

Undersøgelsen understreger, at det er betydningsfuldt, hvordan man vælger at indrette sin inkluderende undervisning.

”Den måde, man organiserer sit undervisningsmiljø, påvirker, hvilke elever man kan rumme, og hvilke slags fællesskaber eleverne får adgang til og dermed deres rummelighed og accept over for hinandens forskelligheder og særlige behov”

Chantal Pohl Nielsen, chefkonsulent hos EVA.

 

Fordele og ulemper ved tre typer mellemformer

I undersøgelsen har EVA undersøgt tre typer mellemformer, som kaldes for Reden, Folden og Slusen. I de tre organiseringsformer arbejdes med forskellige måder at tilrettelægge undervisningen, så elever med specialpædagogiske behov undervises sammen med elever uden sådanne behov i en større eller mindre del af skoletiden.

Du kan blive klogere på organiseringsformerne i artiklen Fordele og ulemper ved tre typer mellemformer på eva.dk. 

 

Tydelig klasseledelse og stærk ledelse styrker inklusion

Analysen viser, at flere faktorer spiller ind for at få arbejdet med mellemformer til at lykkes, men EVA påpeger især to ting.

Først og fremmest trives mange børn med særlige behov med faste og genkendelige strukturer. Derfor er tydelig klasseledelse et vigtigt redskab, hvor der tages hensyn til både individ og fællesskab.

For det andet viser EVA’s analyse, at skolens ledelse spiller en stor rolle som dem, der sætter kursen og kommunikerer om mål og visioner for skolens inklusionstilgang.

 

Inspiration til skoleledere

I forbindelse med undersøgelsen har EVA udviklet et inspirationshæfte til skoleledere om mellemformer. Det er hensigten, at hæftet kan bruges som hjælp til at svare på følgende spørgsmål:

  • Hvilke organiseringsformer kan vi tage udgangspunkt i for at skabe inkluderende læringsmiljøer hos os?
  • Hvad kendetegner de forskellige organiseringsformer?
  • Hvilke fagprofessionelle skal undervise, og hvad skal de kunne?
  • Hvad kan jeg som leder gøre for at understøtte vores inkluderende læringsmiljøer?

Find den fulde rapport og inspirationshæfte på eva,dk.

 

Kreditering

Rapporten og de tilhørende materialer er udviklet af Danmarks Evalueringsinstitut i forbindelse med projektet "Mellemformer i folkeskolen".

Siden er opdateret 15. august 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.