Skolens organisering

Opstil rammer og skab strukturer, der understøtter skolens kerneopgave.

Målrettet arbejde med organisering kan føre til en bedre skoledag for elever og personale. Få viden om hvordan man kan understøtte arbejdet med organisering og rammesætning på din skole.

Fotograf: Katrine Catalan
Fotograf: Katrine Catalan
Fotograf: Katrine Catalan
Fotograf: Katrine Catalan

Siden er opdateret 27. november 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.