It og medier

Digitale indtryk og udtryk er en del af vores hverdag. Der kommer derfor hele tiden nye krav til vores digitale kompetencer.

Der findes tre tværgående temaer i folkeskolens fag; sproglig udvikling, it og medier og innovation og entreprenørskab. Inden for temaet it og medier er der fire elevpositioner: Den kritiske undersøger, den analyserende modtager, den kreative og målrettede producent og den ansvarlige deltager.

It-værktøjer kan bruges til at understøtte faglige pointer, for eksempel digitale tegneserier af bibelske historier, billedcollager mm. Arbejdet med it skal understøtte det mundtlige arbejde i timerne.

Find idéer til, hvordan du kan arbejde med it og medier i faget.

Inspiration til arbejdet med it og medier i undervisningen

GSK. It og medier. Rapport om demonstrationsskoleforsøg

Brug af it og medier i folkeskolen