Redskab

Tjek på falske nyheder

Dette redskab er en del af læremidlet omtankeonline.dk og kan bruges til analyse af falske nyheder og mere generelt til kritisk analyse af kilder online.

Fake news eller falske nyheder er ikke noget nyt. Der findes et utal af eksempler på falske nyheder i historien. Det nye er, at fake news og debatten om fake news i dag i stigende grad er blevet en del af vores hverdag og medievirkelighed. Fake news skaber online trafik og kan dermed være med til at ”sælge” budskaber med et økonomisk eller politisk sigte.

 

Redskab til kritisk tænkning

Når klassen arbejder med informationer online, eksempelvis i forbindelse med projekter og fremlæggelser, er det en god øvelse for eleverne at forholde sig kritisk til de nyheder og historier, de møder.

Redskabet ”Tjek på falske nyheder” giver en kort og enkel liste med gode tips, der kan benyttes, når eleverne arbejder med online kilder og mere generelt i emner og temaer i skolen, der har til formål at styrke deres digitale dannelse.

 

Omtankeonline.dk

Omtanke Online er et læremiddel, der understøtter arbejdet med elevernes digitale dannelse og kommunikationskritiske kompetencer gennem fagene dansk, historie, samfundsfag og Kristendomskundskab.

På omtankeonline.dk findes ud over opgaver, diskussioner, videoer og meget andet også konkrete redskaber til brug i arbejdet med elevernes kritiske sans og etiske forståelse, når de er online. Redskaberne kan anvendes i opgaverne på omtankeonline.dk, men kan også fungere som selvstændige redskaber, der kan inddrages i fagene med fokus på elevernes digitale trivsel og dannelse.

 

Kreditering

Redskabet er udarbejdet af University College Syd v/ lektor Hildegunn Juulsgaard Johannesen i samarbejde med det Nationale Center for Forebyggelse af Ekstremisme. Redskabet er en del af læremidlet omtankeonline.dk

Siden er opdateret 25. marts 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.