Krop, træning og trivsel

Samspillet mellem krop, træning og trivsel kan være med til at skabe gode idrætsvaner og en øget trivsel.

Der skal i undervisningen være fokus på betydningen af idræt for sundhed og trivsel og på gode vaner i forbindelse med fysisk træning. Undervisningen kan også sætte fokus på kroppens forandringer og kropsidealer.

Læs mere om kompetenceområdet krop, træning og trivsel i Faghæftet for idræt
Faghæftet indeholder Fælles Mål samt fagets læseplan og undervisningsvejledning.

Få ideer til arbejdet med krop, træning og trivsel her.

Inspiration til din undervisning