Forløb

Fit in? Et undervisningsforløb om kropsidealer og fitness

Údskoling: Forløbet vil skabe rum til at diskutere kropsidealer og det pres, mange unge oplever for at leve op til idealerne og passe ind. Forløbet stiller konkrete redskaber og øvelser til rådighed. 

Forløbet er henvendt til udskolingen.

Anslået tidsforbrug: 6 lektioner.

Forløbet er inddelt i seks temaer, der omhandler bevægelighed og kropsbevidsthed. Der lægges op til, at eleverne præsenteres for fysiske øvelser med fokus på forskellige dele af kroppen, og at de svarer på refleksionsspørgsmål, der lægger op til diskussion i plenum. Forløbet handler om at kunne reflektere over krop, identitet og omgivelserne samt at kunne tage udgangspunkt i konkrete metoder og tilgange til fysisk aktivitet. Det tilgodeser både kropsidealer set fra et bredt samfundsperspektiv, samtidig med at eleverne opnår praksiserfaring med fitness.

 

Forudsætninger, form og indhold

I samarbejde med lærere og fitnessinstruktører er forløbet tilpasset elevernes fysik med mulighed for at justere efter den enkelte elev. Materialet tager udgangspunkt i elevernes motivation, og emnet kan netop være særligt interessant for denne aldersgruppe, idet deres tanker ofte kredser om krop – om kropsidealer, ”body goals” og træning.

Forløbets seks temaer er:                    

 • Tema 1: Kredser dine tanker om krop?
 • Tema 2: Er du stærk?
 • Tema 3: Hvad er din kropsholdning?
 • Tema 4: Hvordan er dine mavefornemmelser?
 • Tema 5: Er du kropspositiv?
 • Tema 6: Hvad er fit for dig?

Til hvert tema indledes de fysiske øvelser med opvarmning. Øvelserne kan foregå individuelt eller i par. Gennem træningsprogrammet kan eleverne via træningskort få et bredt kendskab til opvarmnings- og fitnessøvelser, som styrker hele kroppen. Programmet munder ud i, at eleverne kan sammensætte deres eget træningsprogram med netop de øvelser, der motiverer dem.

Forløbet kan også anvendes af efterskoler og ungdomsskoler. Dog anbefales det så, at sværhedsgraden på refleksionsøvelserne øges. Nogle øvelser kan også anvendes i idræt med yngre elever, da der udelukkende arbejdes med kropsvægt. Vi anbefaler dog, at du som lærer gør dig overvejelser om, hvordan du kan tilpasse refleksionsøvelserne til de yngre elever.

 

Tilrettelæggelse

Forløbets seks temaer kan gennemføres inden for seks idrætsmoduler. Som lærer kan du dog vælge at ”plukke” i materialet og sammensætte det forløb, der passer til netop din klasse. Du kan selv skrue op og ned for varigheden af de enkelte moduler. Det er en god ide at bruge musik til de fysiske øvelser. 

  Forslag til spørgsmål, der kan overvejes inden forløbet:

  • Hvilke forventninger er der til elevernes holdninger til omkring kropsidealer og fitness?
  • I hvilket omfang og hvordan skal der i forløbet inddrages visuel støtte?
  • Hvordan kan eleverne motiveres til at gøre brug af øvelserne i hjemmet?

   

  Forløbets opbygning

  Alle øvelser – både opvarmningsøvelser og fitnessøvelser – er som ovenfor beskrevet knyttet til et tema. Herudover er alle øvelser rubriceret i forhold til en kategori, der angiver det enkelte træningsformål.

  Hver enkelt øvelse er tilgængelig som et selvstændigt træningskort, og der er derfor let adgang til alle øvelser indenfor hvert tema. Du kan derfor også som lærer ret let sammensætte dit eget undervisningsforløb, der på det givne tidspunkt passer bedst til den enkelte klasse, ligesom du selv kan styre varigheden af de enkelte træningsmoduler ved at tilpasse antallet af træningskort.

  Endelig kan du vælge øvelserne ud fra fem forskellige kategorier, der angiver det specifikke træningsformål. For eksempel kan alle opvarmningsøvelser fra alle temaer i undervisningsmaterialet findes frem på denne måde og bruges som fitnessopvarmning til alle idrætstimer uanset aktivitet. 

  Find øvelser, materialer om mere information om projektet her: Fit in?

   

  Evaluering

  Den enkelte elev kan dokumentere sin tilegnelse af viden og færdigheder i arbejdsarkene, der hører til øvelserne. Efter alle de fysiske øvelser kan du tage en mundtlig samtale med eleverne om det, de har oplevet igennem forløbet. Sæt eksempelvis forkus på hvilke øvelser kan de bedst lide, hvilke øvelser der er sjove, og hvad motiverer dem? En sådan løbende samtale om aktiviteterne gør, at eleverne fra begyndelsen reflekterer over øvelserne, inden de skal strukturere deres eget forløb. Det kan også være en ide at give eleverne løbende feedback på deres øvelser og tale med dem om, hvilke aktiviteter der kan fremme deres læring, og hvordan forløbet i øvrigt bidrager til deres forhold til krop, trivsel og sundhed. 

  Der kan efter gennemførelsen af forløbet sættes fokus på spørgsmål som:

  • Hvilke observationer gjorde jeg mig omkring elevernes refleksioner i samtalerne igennem forløbet?
  • Hvad fungerede godt ved forløbet?
  • Hvordan fungerede de forskellige øvelser - harmonerede de godt med det overordnede tema?
  • Hvilke observationer gjorde jeg mig i forhold til elevernes holdninger til kropideal og fitness gennem forløbet?

   

  Kreditering

  Undervisningsforløbet er udviklet af Dansk Fitness & Helse Organisation (DFHO) i samarbejde med Operate A/S og med bidrag og sparring fra fagpersoner med forskellig teoretisk og praktisk ekspertise. DFHO er fitnesscentrenes brancheorganisation. Som repræsentant for fitnessbranchen arbejder vi for øget idrætsdeltagelse og for at skabe værdi for det danske samfund.

  Siden er opdateret af emu-redaktionen
  Rettigheder:

  Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
  Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.