Forløb

Esport i idrætsundervisningen med Heroic og Esport Danmark

Mellemtrin og udskoling: Dette gæstelærerforløb med Heroic, deres profil "cadiaN" og Esport Danmark sætter fokus på den gode balance mellem gaming og fysisk træning og på at styrke motivationen for bevægelse.

Forløbet er udviklet til idræt.
Forløbet er målrettet elever på mellemtrin og i udskolingen.

 

Hele forløbet kan gennemføres online eller ved fysisk fremmøde på ca. 4 lektioner.
De fire lektioner kan også gennemføres uden at være en del af et sammenhængende forløb.

Dette forløb tager udgangspunkt i kompetenceområderne krop, træning og trivsel og idrætskultur og relationer. Eleverne arbejder særligt inden for indholdsområdet ”fysisk træning”, hvor der i undervisningen også kan sættes fokus på forskellige temaer, eksempelvis sundhed, kultur, identitet, samarbejde og konkurrence.

Du kan bruge materialet trivselsfremmende i onlineundervisning eller ved fysisk fremmøde. Materialet kan bruges individuelt, gruppevis eller samlet i klassen. 

 

Forudsætninger, form og indhold

Via fem videoer med professionelle esportsudøvere samt en mental træner og en fysisk træner som gæstelærere får eleverne et indblik i, hvor vigtig fysisk træning, struktur, kost og bevægelse er i en hverdag, hvor skærmen eller anden form for stillesiddende aktivitet fylder meget.

Forløbet lægger op til, at eleverne selv udfører nogle træningsøvelser, og der er mulighed for at arbejde med at analysere samspil mellem krop, træning og trivsel.

Forløbet tager også afsæt i en ugeplan for en professionel esportsudøver, og eleverne skal arbejde med deres egen ugeplan og reflektere over, hvordan deres egen uge kunne indeholde mere variation mellem stillesiddende aktivitet og fysisk aktivitet.

 

Tilrettelæggelse

Alle videoer findes samlet via dette link - brug linket, når eleverne skal se videoerne, så undgår de at skulle forholde sig til teksten her på siden.

Forløbet kan gennemføres i en fortløbende progression, men de enkelte videolektioner kan også anvendes som særskilte lektioner.

Find også en uddybende lærervejledning i PDF'en nederst på siden.
 

Tilrettelæggelse af online undervisning
Inden brugen af videoerne, kan det overvejes, hvilke digitale redskaber, der kan understøtte undervisningen. Eleverne kan eventuelt optage deres øvelser, så optagelserne kan bruges i efterfølgende arbejde og skrive deres refleksioner ned.

Du kan på forhånd oprette online grupperum til eleverne, hvis de skal arbejde i grupper.
 

Tilrettelæggelse af fysisk undervisning
Det skal være muligt for eleverne at afspille videoer individuelt, i grupper eller i plenum. Hvis eleverne har egne skærme, kan forløbet også anvendes som udeundervisning.
 

Didaktiske overvejelser
Aktiviteterne i forløbet er ideelle til udførelse i makkerpar og i grupper, hvor to makkerpar går sammen. Aktiviteterne kan dog også udføres individuelt eller i plenum.

Ofte er der i klasserne elever, som ikke kan identificere sig selv som gamere. Her er det vigtigt at tydeliggøre, at det både handler om gaming og al anden form for stillesiddende aktivitet, eksempelvis at se fjernsyn eller sidde med sin telefon. Fokus på det stillesiddende kan eventuelt tage afsæt i spørgsmål om, hvorvidt nogle af elevernes forældre har stillesiddende kontorarbejde.

Hvis der i klassen er gamere, som er gode til at byde ind i snakken, så anbefales det også at spørge andre elevgrupper, om de også kan genkende det. Dette kan hjælpe til at skabe en fælles forståelsesramme for alle i klassen. Se eksempler i lærervejledningen i PDF'en nederst på siden.

Forslag til spørgsmål, der kan overvejes inden forløbet:

 • Skal eleverne selv se videoerne, ser de dem i makkerpar, eller skal alle se dem på samme tid?
 • Skal den enkelte video deles op i mindre bidder, inden eleverne udfører de tilhørende øvelser?
 • Skal eleverne undervejs optage deres øvelser og sende til læreren, til en anden gruppe eller vise dem i plenum?
 • Skal det, som eleverne skriver ned, eksempelvis egen ugeplan, gemmes og sendes til en klassekammerat, eller til læreren?

 

Forløbets opbygning

Forløbet er opbygget med fem videoer.

Video 1: CadiaN: Skal esportspillere være fysisk aktive?

© Børne- og Undervisningsministeriet

 

I den første video møder eleverne møder Casper "CadiaN" Møller, som er Ingame Leader for Heroic.

CadiaN fortæller om vigtigheden af at være fysisk aktiv som esportspiller – baseret på egne konkrete erfaringer. Der er fokus på sammenhæng mellem det fysiske og det mentale. CadiaN præsenterer også fysiske øvelser, som han plejer at lave for kunne holde et højt niveau, når han spiller Counterstrike. Han fortæller desuden om, hvor vigtigt det er at have gode vaner og at kunne lave en plan for sig selv – og holde den. Endelig giver videoen et indblik i elementer af teamsamarbejde.

Videoen giver mulighed for at få aktiveret elevernes forståelse og interesse for den gode balance mellem gaming eller anden stillesiddende aktivitet og fysisk aktivitet.

 

Video 2: Fysisk træning og gaming - introduktion

© Børne- og Undervisningsministeriet

 

I denne video møder eleverne Heroics' fysioterapeut, Kasper Straube Hansen, som sætter fokus på vigtigheden af at være fysisk aktiv, når man har meget stillesiddende arbejde eller gamer.

Videoen er et godt udgangspunkt for en snak med eleverne om deres vaner, og om hvordan de kan ændre små ting i deres hverdag.

Kasper giver tre gode råd, som I kan sætte fokus på i undervisningen:

 • Opsæt målsætninger for dig selv
 • Gør noget aktivt sammen med nogen andre
 • Sørg for, at du har gode rammer for at præstere. Mad, søvn og generel trivsel har stor betydning for dine præstationer.

 

Video 3: Fysisk træning og gaming – reaktionshastighed

© Børne- og Undervisningsministeriet

 

Eleverne møder fysioterapeut Kasper Straube Hansen igen i denne video. Kasper giver her et konkrete eksempel på en fysisk aktivitet med fokus på reaktionshastighed, som kan gennemføres af eleverne.

 

Video 4: Fysisk træning og gaming – tre simple øvelser for håndleddet

© Børne- og Undervisningsministeriet

 

Kasper Straube Hansen sætter  i denne video fokus på, at aktivitet ved computeren kan føre til manglende mobilitet i håndleddene.

Med tre små simple øvelser, som eleverne kan lave, aktiveres eleverne fysisk på samme vis som spillerne fra Heroic.

 

Video 5: Mental forberedelse og struktur

© Børne- og Undervisningsministeriet

 

I den sidste video møder eleverne Troels Robl, som er performance coach for Heroic. Videoen sætter fokus vigtigheden af at have struktur og rammer for sin gaming i hverdagen.

Der tages afsæt i fire spørgsmål:

 • Hvad gør jeg lige nu, som jeg bør blive ved med at gøre?
 • Hvad gør jeg lige nu, som jeg ikke burde gøre?
 • Hvad gør jeg ikke lige nu, men burde gøre?
 • Hvad gør jeg ikke lige nu, som jeg heller ikke bør gøre?

Eleverne kan lave en skriftlig øvelse med afsæt i disse spørgsmål, som spillerne på Heroic gør, og på den måde sætte fokus på fysisk og mental trivsel, kost og søvn.

 

Evaluering

Læreren kan overveje følgende spørgsmål til videre refleksion over de valg, der blevet taget i tilrettelæggelsen, observationer fra undervisningen eller refleksioner om fremtidig tilrettelæggelse i forhold til lignende undervisning. Refleksionsspørgsmålene kan bruges individuelt eller i fag-/klasseteams.

Der kan efter gennemførelsen af forløbet sættes fokus på spørgsmål som:

 • Var der elementer i organiseringen af undervisningen, der fungerede særlig godt, og som kan overføres til andre undervisningssituationer?
 • Virkede det særligt motiverende for eleverne, at undervisningen blandt andet bestod af en gæstelærer, og kan gæstelærere bruges i forbindelse med andre undervisningsforløb?
 • Hvornår og hvorfor var eleverne særligt motiverede i forløbet?
 • Hvad tager eleverne med videre, og hvad skal der til for at sikre små, varige forandringer?

 

Links til yderligere inspiration

Disse to artikler om Casper "cadiaN" Møller kan bruges i arbejdet med den første video: 25-årige Casper skiftede håndbolden ud med computeren (dr.dk) og  Dansk CS-spiller gik viralt efter sit livs spil (dr.dk)

Nedenstående links kan bruges i det videre arbejde med forskellige temaer:

Sundhed og trivsel: Redskabet Sundhedsstjernen på emu.dk 

Ung esportspiller: ´Videoen 15-årig på landsholdet (dr.dk) og artiklen Se Fifa-fænomets 6 kasser (dr.dk)

Hvad er det, gaming kan og gør?: Fagkronikken Meget mere gaming tak (pdf) og artiklen Flere går til gaming (videnskab.dk)

Had i esport: Had i computerspil (dr.dk)

Esport til OL: Videoen Hvorfor er esport ikke på OL-programmet til sommer? (dr.dk)

Rapport om unges liv med gaming og esport fra idrættens analyseinstitut (idan.dk)

Kreditering

Forløbet er udviklet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i samarbejde med Esport Danmark.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.