Historiske fortællinger og scenarier

Arbejdet med historiske fortællinger og scenarier er en del af kompetenceområdet historiebrug.

Et historisk scenarie er en række begivenheder, der bliver sat sammen for at afdække eller vise mulige sammenhænge. Arbejdet med scenarier skal give lyst til faglig refleksion. Der kan skabes historiske fortællinger på baggrund af kilder, iscenesættelser, kritisk tænkning eller opfindelser. Historiske fortællinger handler om at vise historien som en beretning eller som fortalt historie. Den fortalte historie bliver til, forstås og bliver brugt i et samspil mellem tolkning af fortiden, forståelse af nutiden og forventning til fremtiden.

Læs om og få inspiration til arbejdet med historiske scenarier og fortællinger her.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.