Evaluering og feedback

Kvalitative data og evalueringer som elevproduktioner, samtale og observation kan sammen med kvantitative data give et billede af elevernes læring.

Formativ evaluering sker løbende i undervisningen. Der er fokus på læring og udvikling af kompetencer. Feedback er en del af denne evaluering. Summativ evaluering bliver tit brugt som afslutning på en læreproces. Denne type evaluering kan bidrage til at vise, om en indsats har virket efter hensigten.

Læs om og få idéer til arbejdet med evaluering og feedback i franskundervisningen.

Gsk. sprogfag. Tekst om artikler og aktiviteter

Alle artikler er henvendt til lærere, konsulenter og andre fagfolk til læsning og diskussion i fagteam, og på pædagogiske møder og fagdage. Artiklerne er til faglig inspiration og diskussion, mens aktiviteter og cases omsætter artiklernes indhold til mere konkrete forslag. De vil dog altid skulle justeres i forhold til den enkelte klasse ud fra det faglige kendskab, som den enkelte lærer har til sine klasser og elevernes niveau.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.