Mundtlig kommunikation

Mundtlig kommunikation handler om evnen til at forstå talt engelsk og selv tale engelsk i et sammenhængende sprog.

Undervisningen skal give mulighed for både at lytte til engelsk, tale sammen på engelsk og for at bruge sproget aktivt i præsentationer. Her kan eleverne fortælle om små og store emner. At kommunikere mundtligt kræver også sprogligt fokus på eksempelvis udtale og opbygning af sætninger.

Læs mere om kompetenceområdet mundtlig kommunikation i Faghæftet for engelsk.
Faghæftet indeholder Fælles Mål samt fagets læseplan og undervisningsvejledning.

Læs mere om og få ideer til arbejdet med mundtlig kommunikation her.

Aktiviteter og forløb