Viden og inspiration

’Demokrati og fællesskaber’ handler om demokratisk forståelse og praksis.

Temaet har til formål at styrke elevernes oplevelse af og ageren i samfundets fællesskaber og de fællesskaber, som de til dagligt indgår i.

Folkeskoleloven fremhæver, at folkeskolen ikke alene har en pligt til at lære eleverne om demokrati, men at skolen i sin funktion også skal fungere demokratisk ned i den enkelte klasse. Det er gennem elevernes skoletid at de skal opnå kompetencer indenfor: deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter. Disse skal ruste dem til at blive demokratiske borgere.

Du finder materialer og aktiviteter, der understøtter arbejdet med demokrati og fællesskaber i den daglige undervisning.

Demokrati og medborgerskab i praksis

Inspirationsmaterialer