Forskning og viden

Arbejdet med kritisk tænkning

I dette litteraturstudie kan I finde inspiration til, at styrke børn og unges kritiske tænkning gennem opbyggende indsatser.

Inddragelse af virkelige problemstillinger, dialog og udveksling af perspektiver samt stilladsering af kritisk tænkning er eksempler på tiltag, som ifølge forskningen styrker børn og unges kritiske tænkning.

Hver dag bidrager dagtilbud, fritidstilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser til arbejdet med at udvikle børn og unges kritiske tænkning. Dette litteraturstudie peger på, at børn og unge udvikler deres evne til at tænke kritisk i dialoger, hvor de præsenteres for andres holdninger og perspektiver. Det kan eksempelvis være gennem gruppearbejde. Studiet fremhæver, hvordan I kan anvende indsatser og greb i jeres pædagogiske praksis, der kan være med til at opbygge, udvikle og styrke børn og unges kritiske tænkning.

 

Formål

Litteraturstudiet har til formål at styrke det forskningsbaserede vidensgrundlag for, hvordan I kan arbejde med at styrke børn og unges kritiske tænkning i den almene pædagogiske praksis gennem opbyggende indsatser.

Studiet præsenterer fem kerneelementer, som kan bidrage til en positiv udvikling af børn og unges kritiske tænkning:

  1. Stilladsering af børn og unges kritiske tænkning om kommunikations- og praksisformer, som fagprofessionelle kan benytte til at udvikle kritisk tænkning hos børn og unge.
  2. Dialog, interaktion og udveksling af perspektiver om børn og unges bevidsthed om, at der findes andre perspektiver end deres eget, at de undersøger og genovervejer deres egne perspektiver samt overvejer alternative perspektiver.
  3. Inddragelse af virkelige problemstillinger og det omgivende samfund i den pædagogiske praksis om, hvordan børn og unge indsamler viden om, analysere og forholder sig til problemstillinger, emner, situationer eller fænomener i nærmiljøet, på nationalt eller globalt plan.
  4. Brugen af visuel kunst og kultur som et greb til at udvikle børn og unges kritiske tænkning igennem eksplicit undervisning i og fælles refleksion om den mening, som formidles af visuel kunst og kultur.
  5. Kildekritik og informationssøgning om, hvordan børn og unge anvender kriterier til at vurdere kilder, information og videns troværdighed.

Hvert kerneelement uddybes i litteraturstudiet med eksempler på, hvordan I konkret kan arbejde med elementet i praksis.

 

Faktaoplysninger

Litteraturstudiet bygger på 20 studier om udviklingen af børn og unges kritiske tænkning i den almene pædagogiske praksis i dagtilbud, grundskole, fritidstilbud og ungdomsuddannelser. Omfanget af forskningsbaseret viden om styrkelse af børn og unges kritiske tænkning i den almene pædagogiske praksis er begrænset. En relativ stor del af den eksisterende viden er dog af god forskningsmæssig kvalitet.

Litteraturstudiet er gennemført som led i satspuljeinitiativet til forebyggelse af radikalisering og social kontrol i dagtilbud, grundskole, fritidstilbud og på ungdomsuddannelser. Litteraturstudiet bidrager til udviklingen af satspuljeinitiativet til forebyggelse af radikalisering og social kontrol, som forløber i perioden 2017 til 2020. Via satspuljeinitiativet vejleder læringskonsulenter i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) fagprofessionelle i dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud og på ungdomsuddannelser i at styrke børn og unges modstandskraft gennem indsatser med fokus på demokrati og medborgerskab.

Litteraturstudiet er udarbejdet af Rambøll for Undervisningsministeriet i 2018-2019.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.