Viden og inspiration

’Demokrati og fællesskaber’ handler om demokratisk forståelse og praksis.

Temaet har til formål at styrke elevernes oplevelse af og ageren i samfundets fællesskaber og de fællesskaber, som de til dagligt indgår i.

Folkeskoleloven fremhæver, at folkeskolen ikke alene har en pligt til at lære eleverne om demokrati, men at skolen i sin funktion også skal fungere demokratisk ned i den enkelte klasse. Det er gennem elevernes skoletid at de skal opnå kompetencer indenfor: deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter. Disse skal ruste dem til at blive demokratiske borgere.

Du finder materialer og aktiviteter, der understøtter arbejdet med demokrati og fællesskaber i den daglige undervisning.

Forskning om demokrati og medborgerskab

Siden er opdateret 21. oktober 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.