Nyhed

Nye læseplaner og undervisningsvejledninger for folkeskolens fag

Nye læseplaner og undervisningsvejledninger for alle folkeskolens fag er nu offentliggjort på emu.dk. Læseplaner og undervisningsvejledninger er et resultat af den politiske aftale fra 19. maj 2017 om at løsne bindingerne i Fælles Mål. 

Børne- og Undervisningsministeriets vejledende læseplaner og undervisningsvejledninger for folkeskolens fag er blevet revideret. De nye læseplaner og undervisningsvejledninger afspejler, at bindingerne i Fælles Mål er løsnet, og at der nu er større råderum til lærernes tilrettelæggelse af undervisningen. 

Forligskredsen bag folkeskoleloven indgik den 19. maj 2017 en aftale om at reducere antallet af bindende mål i Fælles Mål. Aftalen betød, at de overordnede kompetencemål, for hvad eleverne skal kunne, fortsat er bindende, mens de underliggende færdigheds- og vidensmål er blevet vejledende.

Læseplaner og undervisningsvejledninger bygger blandt andet på anbefalingerne fra Rådgivningsgruppen for Fælles Mål. Rådgivningsgruppen blev nedsat i oktober 2017 og bestod af lærere, ledere, videnspersoner og repræsentanter fra Danmarks Lærerforening, KL, Børne- og Kulturchefforeningen samt Skolelederforeningen. Rådgivningsgruppen havde til opgave at udarbejde anbefalinger til implementeringen af de nye rammer for Fælles Mål. Anbefalingerne blev offentliggjort den 20. juni 2018.

Den politiske aftale er tidligere blevet udmøntet i en ændring af folkeskoleloven samt ændringer af bekendtgørelserne om Fælles Mål og børnehaveklassen. Ændringerne trådte i kraft fra skoleåret 2018/19.

Find de nye læseplaner og undervisningsvejledninger under de enkelte fag her: 

Billedkunst

Biologi

Dansk

Dansk som andetsprog

Engelsk

Fransk

Fysik/kemi

Geografi

Historie

Håndværk og design

Idræt

Kristendomskundskab

Madkundskab

Matematik

Modersmålsundervisning

Musik

Natur/teknologi

Samfundsfag

Tysk

Færdselslære

Børnehaveklasse

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Spansk - valgfag

 

7.-9. klasses valgfag:

Drama

Filmkundskab

Medier

Tysk

Fransk

Spansk

Billedkunst

Musik

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.