It og medier

Digitale indtryk og udtryk er en del af vores hverdag. Der kommer derfor hele tiden nye krav til vores digitale kompetencer.

Der findes tre tværgående temaer i folkeskolens fag; sproglig udvikling, it og medier og innovation og entreprenørskab. Inden for temaet it og medier er der fire elevpositioner: Den kritiske undersøger, den analyserende modtager, den kreative og målrettede producent og den ansvarlige deltager.

It spiller en rolle i danskfaget både som indhold, redskab og mål. En del af faget handler netop om at kunne undersøge og analysere indhold. En anden del handler om at kunne kommunikere målrettet og kreativt i egne produktioner og forholde sig kritisk.

Find idéer til, hvordan du kan arbejde med elevpositionerne i faget.

Inspiration til arbejdet med digital dannelse

Fotograf: Katrine Catalan
Fotograf: Katrine Catalan
Stillbillede fra filmen Mr. Smith goes to Washington, 1939, der viser frontstage og backstage i en analog medievirkelighed.

GSK. It og medier. Rapport om demonstrationsskoleforsøg

Brug af it og medier i folkeskolen

Fotograf: Katrine Catalan
Elever i gang med at samarbejde Fotograf: Katrine Catalan

Siden er opdateret 11. august 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.