Artikel

Fagdialogkort til dansk

Fagdialogkortene er et understøttende værktøj til lærere og vejledere. Kortene indeholder spørgsmål, der sætter fokus på, hvordan faghæftet kan anvendes til fælles refleksion om undervisningen i faget.

Sådan kan dialogkortene bruges

Fagdialogkortene kan for eksempel bruges på møder mellem fagkollegaer, hvor I ønsker at drøfte undervisningen og det faglige indhold i jeres fag. I kan udvælge enkelte dialogkort til at drøfte en særlig tematik i faget, eller I kan gennemgå alle spørgsmålene ét ad gangen. Fagdialogkortene tager ligesom faghæftet afsæt i de færre bindinger i Fælles Mål.

 

Når I anvender kortene, kan det være en god idé at:

 • medbringe faghæftet til drøftelsen og slå op i det, når det giver mening i forhold til de enkelte dialogkort. 
 • udvælge et eller flere dialogkort, som I skal drøfte, på forhånd. 
 • vælge én, der står for at rammesætte, hvordan drøftelsen ud fra dialogkortene skal forløbe, og som eventuelt står for at fortælle om ændringerne i Fælles Mål, læseplaner og undervisningsvejledninger

Overvej eventuelt, hvordan I kan inddrage ledelsen i arbejdet med at udvikle undervisningen i jeres fag.

                                                                                                                                        

Materialer

Find de relevante materialer her:

 

Vejledning

Opstår der behov for vejledning om indholdet i faghæftet, kan I altid spørge ministeriets læringskonsulenter til råds på Børne- og Undervisningsministeriets faglige vejledningsforum emurespons.dk

 

Spørgmål fra dialogkort til dansk

 • Hvordan anvender vi faghæftet som led i årsplanlægningen og den løbende tilrettelæggelse af undervisningen?
   
 • Hvad er det vigtigst at sætte fokus på i undervisningen for, at eleverne opnår de ønskede kompetencer i dansk? Få inspiration i læseplanens kapitel 4. Læseplanen findes i faghæftet, og her er det beskrevet, hvad en elev med hver af de fire kompetencer skal kunne.
   

 • Hvordan arbejder vi i dag med evaluering af undervisningen og feedback til eleverne? Få inspiration til, hvordan der kan arbejdes med evaluering af elevernes læseudvikling i 1. trinforløb på side 83 i faghæftet.
   

 • Hvordan kan faghæftet understøtte vores valg af indhold/undervisningsmaterialer i dansk? Læs fx om evaluering af lærebogssystemer på side 82 i faghæftet.

 • Hvordan arbejder vi med opmærksomhedspunkterne på årgangen/afdelingen/skolen? Se mere om opmærksomhedspunkter på side 124-126 i faghæftet.
   

 • Hvordan arbejder vi med stilladsering af elevernes læreprocesser? Se tekst og model side 68 i faghæftet.
   

 • Hvordan forstår vi funktionelle skriveaktiviteter? Og hvilke funktionelle skriveaktiviteter kan understøtte arbejdet med korrektur? Læs afsnittet om korrektur på side 46 i faghæftet.
   

 • Hvordan skal vi arbejde med tekster i danskundervisningen, så vi sikrer, at teksterne bidrager til elevernes danskfaglige kompetencer og alsidige udvikling? Se mere om udvælgelse af tekster på side 32 i faghæftet.
   

 • Hvordan kan læseplanen understøtte arbejdet med progressionen og sammenhæng i dansk? Find inspiration på side 47-49 i faghæftet. 
   

 • Danskundervisningen skal fremme elevernes oplevelse, indlevelse og undersøgelse. Giv eksempler på, hvordan vi arbejder med oplevelse, indlevelse og undersøgelse i den daglige undervisning. Se praksiseksempel på side 89 i faghæftet. 
   

 • I dansk arbejdes der blandt andet med elementer af det tværgående tema it og medier under færdigheds- og vidensområdet it og kommunikation. Hvordan arbejder vi med eksempelvis ansigtsløs kommunikation?
  Læs fx mere om arbejdet med kommunikation på side 55 i faghæftet.

 

Kreditering

Materialet er udviklet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Siden er opdateret 15. august 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.