Organisering

Undervisningen i dansk som andetsprog kan organiseres og tilrettelægges på forskellige måder, der afhænger af elevens sprogstøttebehov.

Ved optagelsen af en tosproget elev skal der tages stil­ling til, om eleven har behov for sprogstøtte, og i givet fald hvordan eleven skal gives undervisning i dansk som andetsprog.

Tosprogede elever, som er i stand til at deltage i den almindelige undervisning i klassen, skal modtage undervisning i dansk som andetsprog - supplerende. Tosprogede elever, hvis behov for sprogstøtte betyder, at de ikke ved optagelsen kan del­tage i den almindelige undervisning i klassen med et til­strækkeligt udbytte, skal modtage undervisning i dansk som andetsprog - basis.

Indhold og organisering af undervisningen i dansk som andetsprog – supplerende og basis - beror på en faglig vurdering af elevens sprogstøttebehov.

Læs mere om organisering af undervisningen i dansk som andetsprog i Børne- og Undervisningsministeriets vejledning: Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever

Viden om og inspiration til organisering af undervisningen i dansk som andetsprog