Læsning

Dansk som andetsprog tager udgangspunkt i at udvikle læsekompetence ud fra det niveau, eleven er på.

En god læsekompetence øger muligheden for at tilegne sig viden i andre fag. Gennem arbejde med afkodning, sprogforståelse, tekstforståelse og strategier kan du på basisniveau gøre eleverne i stand til at læse enkle tekster. Når de er i stand til dette, kan undervisningen med fordel koncentrere sig om de teksttyper, der er typiske i skolen.

Læs mere om kompetenceområdet læsning i Faghæfterne i dansk som andetsprog basis og/eller supplerende. Faghæfterne indeholder Fælles Mål samt fagets læseplan og undervisningsvejledning.

Læs mere om og få ideer til arbejdet med læsning her.

Inspirationsmateriale