Evaluering og feedback

Tosprogede elevers behov for sprogstøtte skal vurderes individuelt og kontinuerligt, så det sikres, at eleven får undervisning i dansk som andetsprog i et omfang og på en måde, der imødekommer elevens sprogstøttebehov.

Tosprogede elevers behov for sprogstøtte skal vurderes individuelt og kontinuerligt. Det betyder, at undervisere af tosprogede elever til stadighed må følge deres elevers udvikling i tilegnelsen af dansk. 

Børne- og Undervisningsministeriet stiller materialer til rådighed til arbejdet med afdækning og vurdering af tosprogede elevers sproglige kompetencer ved skolestart og ved skoleskift og til brug i den løbende evaluering. 

Find information om materialer og redskaber til afdækning og evaluering her på siden.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.