Evaluering og feedback

Tosprogede elevers behov for sprogstøtte skal vurderes individuelt og kontinuerligt, så det sikres, at eleven får undervisning i dansk som andetsprog i et omfang og på en måde, der imødekommer elevens sprogstøttebehov.

Tosprogede elevers behov for sprogstøtte skal vurderes individuelt og kontinuerligt. Det betyder, at undervisere af tosprogede elever til stadighed må følge deres elevers udvikling i tilegnelsen af dansk. 

  Børne- og Undervisningsministeriet stiller materialer til rådighed til arbejdet med afdækning og vurdering af tosprogede elevers sproglige kompetencer ved skolestart og ved skoleskift og til brug i den løbende evaluering. 

  Find information om materialer og redskaber til afdækning og evaluering her på siden.

  Webinar på uvm.dk
  Webinaret kommer med tre forskellige bud på, hvordan skolerne kan identificere de tosprogede elevers sprogstøttebehov og dermed få skabt en systematik til at følge elevernes faglige progression.

  Find webinaret her: Redskaber til at identificere tosprogede elevers sprogstøttebehov

  Inspirationsmaterialer