Artikel

Mini-trivselsundersøgelse

Efter en lang periode med nedlukning af samfundet er der en stigende bekymring for elevernes trivsel. I denne artikel præsenteres, hvordan I på skolen og i teamet kan lave en mini-trivselsundersøgelse. 

Mini-trivselsundersøgelsen, der beskrives i denne artikel, understøtter to formål:

 • Den giver et indblik i den enkelte elevs trivsel.
 • Den viser, hvordan klassen kan understøtte trivselsarbejdet, både for den enkelte og for fællesskabet i klassen.

Undersøgelsen kan med fordel laves flere gange over en periode, da den viser, hvordan elevernes trivsel udvikler sig.

 

Sundhedsstjernen – baggrunden for undersøgelsen

 

Den didaktiske model Sundhedsstjernen.
© Dansk Skoleidræt

Udgangspunktet for mini-trivselsundersøgelsen er ”Sundhedsstjernen”, som er udviklet af Dansk Skoleidræt. Sundhedsstjernen repræsenterer et helhedsorienteret syn på sundhed med fokus på fem livsstilsfaktorer, som mini-trivselsundersøgelsen tager udgangspunkt i.  

De fem livsstilsfaktorer er:

 • Venner og fællesskaber, der handler om, hvordan vi har det med hinanden.
 • Leg, bevægelse og motion, der handler om, hvad der sker i vores krop, når vi bevæger os.
 • Mad og måltider, der handler om, hvad vi spiser og drikker alene eller sammen med andre.
 • Følelser og selvværd, der handler om, at vi skal have det godt med os selv for at være sunde.
 • Andet. Dette felt indeholder de livsstilsfaktorer, som ikke kan placeres i de andre områder, eksempelvis søvn, hygiejne og naturoplevelser.

Læs mere om Sundhedsstjernen på emu.dk

 

Mini-trivselsundersøgelsen

Minitrivselsundersøgelsen kan både bruges som redskab til 1:1 samtaler med elever og som redskab til gruppe- og klassesamtaler. Herunder gennemgås det, hvordan der kan arbejdes før, under og efter undersøgelsen.

Før undersøgelsen

Som forberedelse på mini-trivselsundersøgelsen er det vigtigt, at teamet overvejer følgende spørgsmål:

 • Hvilken viden skal eleverne præsenteres for inden I gennemfører undersøgelsen?
 • Hvordan informeres eleverne om undersøgelsen?
 • Hvordan gennemføres undersøgelsen?
 • Hvordan bruges elevernes besvarelser?
 • Hvordan inddrages forældrene?
 • Hvordan følges op på undersøgelsen?

Under undersøgelsen

Læreren præsenterer sundhedsstjernen og de fem livsstilsfaktorer. Det kan foregå i dialog med en enkelt elev, for eksempel under en trivselssamtale, og det kan foregå i dialog med hele klassefællesskabet. Lærerens opgave er at facilitere samtalen og at lytte til elevernes fortællinger og oplevelser med deres trivsel under hjemsendelsen.

Der kan i samtalen sættes fokus på:

 • Viden om: Hvad ved eleverne om livsstilsfaktorerne? Eleverne fortæller, og læreren kan supplere med spørgsmål eller viden om emnet.
   
 • Elevernes oplevelse: Læreren kan stille en række spørgsmål, men det er elevernes oplevelser, som skal være omdrejningspunktet. Læreren lytter og noterer, hvis der er nogle særlige punkter, eleverne er meget optaget af eller bekymret for.
  Find ideer til spørgsmål, der kan stilles undervejs i PDf´en nederst på siden.
   
 • Gode råd til læreren eller hinanden: Som afslutning på hver livsstilsfaktor er det vigtigt, at læreren spørger ind til gode råd fra eleverne om:
  - Hvordan eleverne kan hjælpe hinanden med de oplevelser, som er svære.
  - Gode ideer til, hvordan læreren kan understøtte klassefællesskabet.

Ved en sådan samtale tager læreren ansvar for at styrke fællesskabet og gør eleverne opmærksom på, at de ikke skal stå alene med deres tanker, følelser og bekymringer. Det bliver dermed afgørende, at læreren er lyttende og efterfølgende bruger elevernes input, men også at der reageres på elementer, hvor eleverne ikke føler de kan håndtere situationen alene.

Det er afgørende, at læreren tør spørge ud i klassen og høre om andre elever har gode løsningsforlag eller erfaringer, som klassen kan bruge. Læreren kan vurdere, om den fælles samtale skal gennemføres i mindre grupper.

Trivselssamtalen kan også foregå i trviselsgrupper. Læs mere om trivselsgrupper i artiklen Organisering og tilrettelæggelse af trivselsgrupper på emu.dk

Efter undersøgelsen

Kort efter klassesamtalen eller gennemgangen af sundhedsstjernen kan læreren lade eleverne udfylde mini-trivselsundersøgelsen, Edderkoppespindet. Undersøgelsen er udformet som et skaleringsværktøj, hvor eleverne kan forholde sig til seks spørgsmål, som passer til livsstilsfaktorerne.

På en skala fra 1 til 10 placerer eleven sine oplevelser af spørgsmålet. Det er vigtigt at formidle, at spørgsmålene ikke indeholder rigtige eller forkerte svar, men baserer sig på elevens egne oplevelser.

Derefter kan der tales om spørgsmålene ud fra elevens svar. Spørg for eksempel, hvorfor eleven er på 3 og ikke 2,  hvad er det, der rent faktisk virker, og hvad eleven måske kan gøre mere af for at komme til 4.

Eleven skal ikke sidde med en følelse af, at det er elevens eget projekt at løfte sig. Fokus er på, hvordan eleven kan øge sin trivsel selv, og med hjælp fra fællesskabet, og det synliggøres i skaleringens ”edderkoppespind”, når eleven bevæger sig i værdi.

Edderkoppespindet kan med fordel udfyldes igen efter en periode, hvor klassefællesskabet har haft fokus på en eller flere af livsstilsfaktorerne. Når eleverne har udfyldt deres egne edderkoppespind, giver det en god basis for teamet for at danne sig et billede af, hvor fokus skal være i forhold til trivsel i den næste periode.

Måske kan teamet samle elever med de samme bekymringer i mindre grupper, og sideløbende med gruppesamtaler have et fælles klassefokus.

 

Ressourcer: Edderkoppespind og støttespørgsmål

Find edderkoppespindet i filen nederst på siden.

Nedenstående spørgsmål kan læreren bruge som støttespørgsmål til samtale om trivsel ud fra sundhedsstjernen. Skaleringsredskabet ”edderkoppespindet” tager udgangspunkt i disse spørgsmål.
 

Venner og fællesskaber Leg, bevægelse og motion Mad og måltider
Viden om:
• Hvorfor er det vigtigt med venner og fællesskaber?
Viden om:
• Hvorfor er det vigtigt at bevæge sig hver dag?
Viden om:
• Hvorfor er maden vigtig?
• Hvilke betydning har maden for jeres trivsel og sundhed?
Elevens oplevelse:
• Hvordan er det at have venskaber under hjemsendelsen?
• Hvordan ”mødes” I?
• Hvilke venner ”ser” du under hjemsendelsen?
• Hvad savner du/I?
Elevens oplevelse:
• Hvad gør du for at bevæge dig i løbet af en dag?
• Hvorfor er det let/svært at få dig bevæget?
• Bevæger du dig sammen med andre?
Elevens oplevelser:
• Hvad spiser du i løbet af dagen?
• Hvem bestemmer måltiderne?
• Spiser du alene eller sammen med familien?
Klassefællesskabet – gode råd til læreren:
• Hvad skal vi gøre mere af i skoletiden for at styrke fællesskabet?
• Hvilke gode råd har du?
• Hvordan kan vi hjælpe hinanden?
Klassefællesskabet – gode råd til læreren:
• Hvad kan vi gøre i undervisningen?
• Hvordan kan vi hjælpe hinanden?
Klassefællesskabet – gode råd til læreren:
• Hvilke gode ideer har du til god, sund og spændende mad?
• Hvad kan vi gøre i klassen?

 

Følelser og selvværd Andet
Viden om:
• Hvorfor er det vigtigt, at vi taler om jeres oplevelser?
Viden om:
• Hvorfor er det vigtigt at komme op om morgenen?
Elevens oplevelser:
• Hvordan er dit humør i løbet af en dag?
• Hvilke dage er gode, og hvilke er dårlige?
• Hvordan påvirker hjemsendelsen dig?
• Er du nervøs for at blive smittet?
• Hvordan har du det, når du er ude at bevæge dig?
Elevens oplevelser:
• Hvordan er din døgnrytme?
• Hvor meget skærm ser du ud over skoledagen?
• Kommer du ud af din seng/dit værelse i løbet af dagen?
• Hvordan er stemningen i din familie?
Klassefællesskabet – gode råd til læreren:
• Hvordan har du det i fjernundervisningen?
• Hvordan har du det, når skoledagen er slut?
• Hvad kan vi gøre i klassen?
Klassefællesskabet- gode råd til læreren:
• Hvordan kan vi hjælpe hinanden med at holde fast i døgnrytmen?
• Hvad kan vi gøre i klassen?

 

Siden er opdateret 07. maj 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.