Den nuværende situation med langsom genåbning betyder, at der på FGU-institutionerne nu skal udøves både fjernundervisning og fremmødeundervisning. Mens alle prøver i FGU er aflyst frem til den 31. juli 2021. I kan finde svar på ofte stillede spørgsmål om FGU-institutionerne og COVID-19 på uvm.dk

Sundhedsstyrelsens gode råd til unge om at forebygge smittespredning

 

 

Fjernundervisning, delvis fysisk fremmøde og aflysning af prøver