Redskab

Sundhedsstjernen – en didaktisk model til sundhedsundervisningen

At få hul på undervisningen i sundhed og trivsel kan ofte handle om at få eleverne til at reflektere over simple ting fra hverdagen. Sundhedsstjernen er ét eksempel på, hvordan undervisningen kan skydes i gang.

I det brede og positive sundhedsbegreb betragtes sundhed som noget, der omfatter både fysisk, mental og social sundhed – og ikke kun fravær af sygdom. Det er også dette syn, der ligger til grund for Fælles Mål inden for det obligatoriske emne Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Her lægges der vægt på, at ”eleven kan fremme egen og andres sundhed og trivsel”. Sundhedsfremmende tænkning er en del af det brede og positive sundhedsbegreb.

 

1. Sundhedsfremmende tænkning

I en sundhedsfremmende tænkning ses sundhed som en ressource i hverdagen snarere end selve målet med livet, og der er større fokus på, hvad der holder os raske end på, hvad der gør os syge. Derfor er det centralt, at vi bliver i stand til at skabe sundhed i de sociale og lokale miljøer, hvor vi lever og bor. Sundhedsfremme kan således ses som et naturligt felt i den palet af kompetencer og ressourcer, som skolen arbejder med for at give eleverne de bedste forudsætninger for et godt liv.

 

2. Hvad er Sundhedsstjernen?

Sundhedsstjernen er en didaktisk model, som illustrerer det brede og positive sundhedsbegreb. Modellen giver både elever og pædagogisk personale mulighed for et fokuseret afsæt og et fælles sprog, når de skal arbejde med sundhed. Sundhedsstjernen illustrerer, hvad der kan påvirke den enkeltes sundhed.

 

Den didaktiske model Sundhedsstjernen.
© Dansk Skoleidræt

3. Sundhedsstjernens opbygning     

I midten af stjernen, og som centrum for det hele, er individet – den enkelte elev. I den yderste kreds, rundt om stjernen, har vi levevilkår. De sætter rammerne for individets udgangspunkt. Levevilkår er nogle helt grundlæggende forudsætninger for vores sundhed, der oftest er svære – især for børn – at ændre på. Det kan eksempelvis handle om bopæl eller muligheden for at dyrke fritidsinteresser.

Selve stjernen har fem spidser, og hver spids i stjernen symboliserer en livsstilsfaktor, som har betydning for individets sundhed. De forskellige livsstilsfaktorer præger hinanden, og derfor er alle fem faktorer vigtige.

De fem livsstilsfaktorer er:

  • Venner og fællesskaber, der handler om, hvordan vi har det med hinanden.
  • Leg, bevægelse og motion, der handler om, hvad der sker i vores krop, når vi bevæger os.
  • Mad og måltider, der handler om, hvad vi spiser og drikker alene eller sammen med andre.
  • Følelser og selvværd, der handler om, at vi skal have det godt med os selv for at være sunde.
  • Andet. Dette felt indeholder de livsstilsfaktorer, som ikke kan placeres i de andre områder, eksempelvis søvn, hygiejne og naturoplevelser.

Find inspiration til arbejdet med sundhedsstjernen i aktiviteten: En rundtur i sundhedsstjernen.

 

Kreditering

Sundhedsstjernen er udarbejdet af Styr på SundhedenDansk Skoleidræt.

Styr på Sundheden er en del af programmet Sunde Børn Bevæger Skolen, som er et samarbejde mellem TrygFonden og Dansk Skoleidræt. Det overordnede mål med indsatsen er, at flere børn og unge bevæger sig mere og grundlægger sunde vaner tidligt i livet.

Læs mere og find flere inspirationsmaterialer på skoleidraet.dk. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.