Sundhed og trivsel

Dette område handler om at kunne forklare og fremme sundhed og trivsel i eget liv og på skolen.

Igennem undervisningen skal perspektivet udvides fra det personlige til samfundet. Undervisningen skal sætte fokus på sundhed, livsstil og levevilkår. Der skal igennem hele forløbet arbejdes med rettigheder og grænser. Der skal også lægges vægt på følelser, venskaber, relationer og seksuel sundhed.

Find viden om og idéer til arbejdet med sundhed og trivsel.

Redskaber og aktiviteter

Inspiration til arbejdet med sundhed og trivsel med fokus på at ruste børn og unge til at have det godt.