Artikel

Fagdialogkort til billedkunst

Fagdialogkortene er et understøttende værktøj til lærere og vejledere. Kortene indeholder spørgsmål, der sætter fokus på, hvordan faghæftet kan anvendes til fælles refleksion om undervisningen i faget.

Sådan kan dialogkortene bruges

Fagdialogkortene kan for eksempel bruges på møder mellem fagkollegaer, hvor I ønsker at drøfte undervisningen og det faglige indhold i jeres fag. I kan udvælge enkelte dialogkort til at drøfte en særlig tematik i faget, eller I kan gennemgå alle spørgsmålene ét ad gangen. Fagdialogkortene tager ligesom faghæftet afsæt i de færre bindinger i Fælles mål.

 

Når I anvender fagdialogkortene, kan det være en god idé at:

 • medbringe faghæftet til drøftelsen og slå op i det, når det giver mening i forhold til de enkelte dialogkort. 
 • udvælge et eller flere dialogkort, som I skal drøfte, på forhånd. 
 • vælge én, der står for at rammesætte, hvordan drøftelsen ud fra dialogkortene skal forløbe, og som eventuelt står for at fortælle om ændringerne i Fælles Mål, læseplaner og undervisningsvejledninger.

Overvej eventuelt, hvordan I kan inddrage ledelsen i arbejdet med at udvikle undervisningen i jeres fag.

                                                                                                                                        

Materialer

Find de relevante materialer her:

 

Vejledning

Opstår der behov for vejledning om indholdet i faghæftet kan I altid spørge ministeriets

læringskonsulenter til råds på Børne- og Undervisningsministeriets faglige vejledningsforum emurespons.dk

 

Spørgsmål fra dialogkort til billedkunst

 • Hvordan anvender vi faghæftet som led i årsplanlægningen og den løbende tilrettelæggelse af undervisningen?
   

 • Hvad er det vigtigt at sætte fokus på i undervisningen for, at eleverne opnår de ønskede kompetencer i billedkunst?
   

 • Hvordan arbejder vi i dag med evaluering af undervisningen og feedback til eleverne? Se fx afsnit om portfolio s. 50 i faghæftet.
   

 • Hvordan kan faghæftet understøtte vores valg af indhold/undervisningsmaterialer i billedkunst?
   

 • Billedkunstundervisningen skal fremme elevernes oplevelse, fantasi og virkelyst. Giv eksempler på, hvordan vi arbejder med oplevelse, fantasi og virkelyst i den daglige undervisning. Se fx s. 44ff i faghæftet.
   

 • Hvorledes forstår vi tematisk billedarbejde, som skønnes at være relevant for eleverne? Læs afsnittet om tematisk billedarbejde s. 46 i faghæftet.
   

 • Hvilke arbejdsformer og metoder skal vi arbejde med i billedkunstundervisningen, så vi sikrer, at de bidrager til elevernes arbejde med at give form og udtryk til deres idéer? Se tekst og model s. 47-48 i faghæftet.
   

 • Hvordan kan læseplanen understøtte arbejdet med progression og sammenhæng i billedkunst? Se fx s. 27ff i faghæftet.
   

 • Hvilke læringsaktiviteter, synes vi, sætter eleverne i stand til at benytte deres viden og færdigheder, så de udvikler sig til kompetencer, der kan anvendes i virkeligheden? Se fx s. 39. i faghæftet.
   

 • Hvordan kan den nye læseplan og undervisningsvejledning understøtte arbejdet med at fremme et inkluderende læringsmiljø i billedkunst? Se s. 58 i faghæftet om undervisningsmiljø og trivsel.
   

 • Hvordan arbejder vi med de 4 elevpositioner fra læseplanens tværgående tema om it og medier? Se i faghæftets læseplan s. 38.

 

Kreditering

Materialet er udviklet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.