Artikel

Dilemmakort inspiration til afholdelse af portfolioprøven

Denne artikel indeholder en præsentation af et spil med ti dilemmaer, der åbner op for dialogen omkring portfolioprøven. Materialet kan bruges til teammødet, på workshops eller i pauser.

Hvorfor skal du bruge dilemmakortene?

Dilemmakortene har til formål at forberede dig og give dine elever den bedst mulige oplevelse med portfolioprøven på FGU. Dilemmakortene sætter rammerne for en dialog, der har til formål at undersøge eventuelle problemstillinger, der kan forekomme før, under og efter prøven.

Det er et værktøj, som du kan tage med dig og som med sine åbne dilemmaer tager udgangspunkt i netop din synsvinkel. Du skal vælge at bruge dilemmakortene, fordi du både kommer til at italesætte dine egne overvejelser og lytte til andres tanker i forbindelse med selve portfolioprøveafholdelsen på FGU. Dine og andres erfaringer, bekymringer og tanker vil til sammen danne et mere nuanceret og velinformeret billede af, hvad det vil sige at være lærer og censor til portfolioprøven.

Hvor kan du bruge dilemmakortene?

Der er fokus på mødet mellem lærer og censor ved portfolioprøven ved FGU. 

Du kan benytte kortene ude på den enkelte skole til enten personalemøder, pædagogiske dage, ved teammøder eller bare i kaffepausen med kollegerne. 

Flere af dilemmaerne kan du sagtens bruges i andre prøveformssammenhænge, idet de har fokus på klassiske dilemmaer, som opstår før, under og efter prøven.

Hvordan skal du anvende dilemmakortene?

Selve dilemmakortene er rammesat efter nogle let tilgængelige spilleregler, der bidrager til, at alle kommer i tale. Du tager afsæt i dine egne erfaringer og oplevelser og deler dem med de andre. Man kommer hele vejen rundt om emnet på en aktiv og nærværende måde.

Vi anbefaler, at I højst er 3-4 personer i hver gruppe. På den måde bliver intensiteten højere og koncentrationen bevaret. I mindre grupper får man en bedre dialog og har bedst chance for at tage noget konkret med sig videre. I store grupper med f.eks. 50 medarbejdere kunne man lave 12-14 grupper og give dem alle et helt sæt med 10 kort hver.

Lav dit eget dilemmakort

Som afslutningsproces for gruppen kan I udvide mængden af dilemmaer ved at lave jeres egne kort. Dermed kan I udvikle de dilemmakort, der passer præcis de udfordringer, I står med lokalt på jeres skole.

I materialet medfølger der tomme kort. Disse kan anvendes til at indskrive jeres egen lokale dilemmaer.

I kan også bruge den redigerbare pdf., og indskrive jeres egne dilemmaer direkte i skabelonen, så de derved får det samme udtryk som resten af sættet.

Fagbilaget

Flere af dilemmaerne vil naturligt lede dialogen hen på de regler, der er på området omkring prøven. De står alle sammen i fagbilaget og kan ses under den relevante fagside på emu.dk.

 

Kreditering

David Ottesen, lærer , Henrik Vedholm, lærer, Johan Tieldow, lærer - 2021

unpublished

Vejledning og spilleregler


Papir

Vi anbefaler at du printer på hvidt karton af minimum 160 g/m2. (standard karton) Man kan sagtens printe på almindeligt papir, men tyndt papir har en tendens til at krølle og bukke og det er ikke nær så godt at håndtere i brug.

Printindstillinger

A4 Print på begge sider Vend på den korte led Liggende/landskab Farve

Skærevejledning

Fold kartonet på midten på begge leder, så du deler A4-arket i fire lige store stykker (A6). Klip eller skær efter foldemærkerne. Kortene er lavet uden rammer eller skærelinjer. Det er de, så du altid får et pænt kort, hvor du ikke har rester af skærelinjer eller halve billedrammer på dit færdige kort.


Deltagere: 3-4 personer Tid: 10-15 min. pr. dilemma

1. Tag som den første deltager dilemmakortene - bland dem og bred dem ud i en vifte med bagsiden udad.
Træk ét kort og læs det højt.

2. Fortæl jeres tanker, hver især, om dilemmaet, uden at der er andre der blander sig

3. Fortsæt hele vejen rundt indtil alle har talt og alle har lyttet.

4. Fri dialog*

5. Afslutning: Når man er nået rundt om dilemmaet, fortæller man hver især hvad man tager med sig videre - hvad man har lært.

6. Nyt spørgsmål. Næste deltager trækker et nyt dilemmakort.

* Nederst på kortet er der præsenteret et perspektiv. Det er en synsvinkel man kan vælge, at bringe i spil under den frie dialog. (pkt. 4)


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.