Prøvesituationen på FGU – inspiration og gode råd

Undervisere fra flere FGU-institutioner har i samarbejde med STUK udviklet følgende inspirationsmateriale med det formål at rådgive og inspirere erfarne såvel som uerfarne undervisere i, hvorledes en god prøve kan afvikles.

I materialet er der også gode råd til, hvordan censor og eksaminator kan skabe en tryg prøvesituation, hvor eleven føler sig godt tilpas og samtidig modtager en fair bedømmelse.

I løbet af efteråret 2020 har 6 lærere fra FGU-sektoren udviklet 3 forskellige typer inspirationsmateriale omhandlende prøvesituationen på FGU. Intentionen med materialet er at skabe refleksioner og guide både erfarne og uerfarne undervisere i, hvorledes en god prøve kan afvikles.

Materialerne er udviklet således, at de har fokus på de forskellige prøveformer. Materialet ’Bag Kulissen’ har fokus på portfolioprøven i et alment fag, mens materialet ’Skab en god prøveoplevelse… ’ tager udgangspunkt i en praktisk prøve. Det tredje materiale ’Dilemmakortene’ beskæftiger sig med de dilemmaer, som kan opstå i forbindelse med en portfolioprøve i et fagligt tema eller alment fag. 

Selvom de 3 forskellige materialer tager udgangspunkt i bestemte prøveformer, kan dilemmaerne og de gode råd heri inspirere alle prøveaflæggere, uanset hvilken prøveform man anvender. 

Projektet er udarbejdet af Kontor for Prøver, Eksamen og Test i samarbejde og FGU-Læringskonsulenterne i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i samarbejde med 6 lærere fra FGU-sektoren. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.