Trivselsmåling

Trivselsmålingen er en årlig national måling, der har til formål at følge og styrke udviklingen i elevernes/lærlingenes trivsel på erhvervsuddannelserne.

Trivselsmålingen blev afviklet ved hjælp af Børne- og undervisningsministeriets trivselsværktøj i perioden fra den 1. november - 31. december 2023.

Her på siden finder du vigtige informationer om trivselsmålingen og en vejledning til skolernes arbejde før, under og efter gennemførelsen af målingen.

Se videoen med dine elever

Videoen introducerer eleverne til trivselsmålingen på eud og kan bruges i din forberedelse.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
I trivselsmålingen svarer du på spørgsmål om, hvordan du har det på din uddannelse. Dine svar er vigtige, fordi de er med til at give et samlet billede af trivslen på din uddannelse – og blandt elever på ungdomsuddannelser i hele landet.

eud_trivselsmålinger 2023

Den nationale trivselsmåling

Informationsbrev til ledelsen på erhvervsuddannelsesinstitutioner
Oplysninger om gennemførelsen af trivselsmålingen via det centrale trivselsværktøj, som Styrelsen for It og Læring stiller til rådighed.

Informationsbrev til elever/lærlinge
Vigtig information om gennemførsel og rettigheder til eleverne/lærlingene om trivselsmålingen.

Information og vejledning til skolens ledelse

Information og vejledning til lærere og andre medarbejdere

Trivselsmålingens spørgeramme kan læses i bekendtgørelsen på retsinformation.dk

Læs mere om trivselsmålingerne på uvm.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.