Redskab

Tiden på skolen - Hvordan forbedrer vi god praksis for undervisningsmiljø, når eleverne er på skolen?

En god tid på skolen understøttes blandt andet af praksisrelateret undervisning, positive elev-elevrelationer og skolens fysiske rammer. Et udviklingsredskab og en video understøtter jeres fælles arbejde. 

Undervisningsmiljøet på skolen er væsentligt for elevernes trivsel og fastholdelse på uddannelsen.
Tiden på erhvervsskolen dækker både grundforløb 1, grundforløb 2 samt skoleperioderne på hovedforløbet.

  1. Den gode lærer
  2. Elev-elevrelationer
  3. Den gode undervisning
  4. Støttefunktioner
  5. Skolens fysiske rammer

 

Et godt undervisningsmiljø på skolen (4 min.)

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Udviklingsredskab

Med afsæt i dette udviklingsredskab kan I styrke jeres samarbejde om og fælles refleksion over praksis i forbindelse med overgange og sammenhænge i tiden på skolen

Forslagskatalog

Kataloget er målrettet lærere, vejledere og ledere på danske erhvervsuddannelser.
Kataloget indeholder både tværgående og elev- eller uddannelsesspecifikke eksempler. Håbet er derfor, at lærere og ledere på for eksempel merkantile uddannelser kan lade sig inspirere af praksis fra for eksempel det grønne område og omvendt.

Siden er opdateret 20. juni 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.