Ordblindhed

Skolen skal kunne tilbyde støtte og vejledning til elever med læse- og skrivevanskeligheder.

Uanset om en elevs læse- og skrivevanskeligheder opdages inden eller efter start på en erhvervsuddannelse, er det vigtigt for elevens uddannelsesforløb, at erhvervsskolen har en praksis, så eleven hjælpes bedst muligt.

Her kan du læse mere om ordblindediagnosen, dens indvirkning på elevens læringsmuligheder samt finde eksempler på, hvordan man som uddannelsesinstitution arbejder systematisk med elever med læse- og skrivevanskeligheder.

Ordblindhed.dk

Ordblindhed.dk henvender sig til mennesker med ordblindhed og deres familier, men også til fagfolk og virksomheder. Her finder du blandt andet information om lovgivning, støttemuligheder, ordblindeundervisning og rådgivningstilbud for mennesker med ordblindhed.

Læs mere på ordblindhed.dk