Ordblindhed

Skolen skal kunne tilbyde støtte og vejledning til elever med læse- og skrivevanskeligheder.

Uanset om en elevs læse- og skrivevanskeligheder opdages inden eller efter start på en erhvervsuddannelse, er det vigtigt for elevens uddannelsesforløb, at erhvervsskolen har en praksis, så eleven hjælpes bedst muligt.

Her kan du læse mere om ordblindediagnosen, dens indvirkning på elevens læringsmuligheder samt finde eksempler på, hvordan man som uddannelsesinstitution arbejder systematisk med elever med læse- og skrivevanskeligheder.

Siden er opdateret 25. september 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.