Psykologifaglige emner

Psykologi er et dynamisk fag, hvilket gør det vigtigt, at inddrage aktuelle emner i undervisningen. Her kan du finde forslag til aktiviteter, som inddrager aktuelle temaer fra hverdagens psykologiske områder.

Fagbilaget lægger ikke op til, at undervisningen gennemføres disciplinorienteret, hvor de enkelte kernestofområder gennemarbejdes et efter et. Undervisningen tilrettelægges derimod med hovedvægt på helhedsorienteret undervisning og tager udgangspunkt i skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag, med et antal psykologifaglige emner, hvis indhold er formuleret på tværs af de beskrevne kernestofområder.
Alt efter det valgte emne tilrettelægges undervisningen, med en passende grad af variation, i forhold til fordybelse i de enkelte dele af fagbilaget.

Siden er opdateret 02. november 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.