Aktivitet

Opdragelse i Danmark

Eksempler på læringsaktiviteter med fokus på, hvilken rolle opdragelsen har, set i et historisk, erhvervsmæssigt, kulturelt, samfundsmæssigt og æstetisk perspektiv.

Om børneopdragelse i Danmark

I et historisk perspektiv har børneopdragelsen i Danmark generelt set udviklet sig fra at være autoritær i 1950'erne til at være laissez faire i 1960'erne og 1970'erne. Siden 1980'erne til at være mere demokratisk, således at børn i dag også har større medindflydelse på familiens beslutninger; det som kaldes forhandlingsfamilier.

Forældre i dag ”anklages” ofte for at være for eftergivende over for deres børn.  De er curlingforældre med det resultat, at mange børn ikke er i stand til at opføre sig ordentligt – de mangler med andre ord grænser og er uselvstændige. Dette står i kontrast til, at man i et overordnet samfundsperspektiv i Danmark har fokus på, at børn skal udvikle sig til at være empatiske, ansvarlige og robuste. I mange andre lande er man forundret overfor, hvor ”frit” vi opdrager vore børn.

 

Pædagogisk og didaktiske overvejelser

De nedenstående læringsaktiviteter er differentieret mellem forskellige niveauer og kan indgå i et tværfagligt forløb i samarbejde med bl.a. sprogfagene og samfundsfag. Læringsaktiviteterne er tænkt helhedsorienteret og anvendelsesorienteret i forhold til hvilken rolle opdragelsen har set i et historisk, erhvervsmæssigt, kulturelt, samfundsmæssigt og æstetisk perspektiv.

Der kan arbejdes individuelt samt i grupper med læringsaktiviteterne. For at finde ud af om eleven har opnået læringsmålet, kan der i de forskellige læringsaktiviteter til sidst i forløbet indgå elevoplæg, quizzer, evalueringsspørgsmål m.m. Eleverne arbejder både individuelt og i grupper.

 

Læringsmål

  • Eleven kan på alle niveauer i faget redegøre for forskellige opdragelsesformer og hvilken betydning de har/har haft i Danmark i forskellige historiske perioder, gerne med inddragelse af æstetiske produkter fx film, bøger og fotografier.
  • Eleven kan - fortrinsvis på d- og c-niveau - forklare hvilken betydning de forskellige opdragelsesformer har for udviklingen af personligheden samt kunne diskutere hvilken kompetencer og værdier erhvervslivet i dag efterspørger set i relation til børns opdragelse/socialisering.
  • Eleven kan på d- og c-niveau forklare forskellige teorier om børns udvikling og relatere disse til, hvordan man i dag mest hensigtsmæssig kan opdrage børn.
  • Eleven kan på c-niveau diskutere og vurdere andre landes holdning til, hvordan danskerne opdrager deres børn.

 

Læringsaktiviteter

  • Der arbejdes med forskellige opdragelsesformer og hvordan disse kan tilgodese børns udvikling og trivsel i forhold til den aldersspecifikke periode, de befinder sig i. Til formålet kan der inddrages forskellige teorier om børns udvikling fx Sigmund Freud, Erik Erikson, Margaret Mahler, Daniel Stern m.fl.
  • Eleverne ser TV2s dokumentarserie ”Er du mors lille dreng?” (1998), ”Er du mors lille dreng – 10 år senere (2008) samt spillefilmen ”Der kommer en dag” fra 2016.
  • I undervisningen tager eleverne stilling til, hvilke betydning børneopdragelse har for den enkeltes personlighedsudvikling samt sammenligner med de kompetencer, som erhvervslivet efterspørger, hvor de fx analyserer jobopslag. Eleverne kan evt. inddrage deres egen opdragelse samt gøre sig nogle overvejelser om, hvordan deres kompetencer og værdier passer til et kommende job.
  • Der arbejdes med andre landes syn på dansk børneopdragelse evt. med inddragelse af forskellige kulturbegreber.

 

Forslag til materialer

Artikler

 

Videoer:

 

Kreditering

Udarbejdet af Frank Døssing

Siden er opdateret 02. december 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.