Forløb

LGBTI-området. Undervisningsmateriale til psykologiundervisningen på eud

Materialet giver både elever og lærere kendskab til, hvordan man kan imødekomme problematikker om andre seksuelle orienteringer og kønsidentiteter end cisheteroseksuel, både i undervisningen på skolen og i virksomheder.

Forventet tidsforbrug: To lektioner á 45 minutter. 

Målgruppe: Grundfaget psykologi på eud, GF2, Den pædagogiske assistentuddannelse og Tandklinikassistentuddannelsen.

Materialer: Branchespecifikke artikler, lærervejledninger, videoklip og elevrettede opgaver.

 

Om materialet

På grund af LGBTI-områdets kompleksitet er der brug for, at eleverne, som led i deres erhvervsfaglige uddannelse, får nærmere kendskab til området. Materialet danner grundlag for, at eleverne på bedst mulig vis vil kunne imødekomme personer, der identificerer sig med andre seksuelle orienteringer og kønsidentiteter end cisheteroseksuel, både i mødet med andre klassekammerater eller kollegaer og i det fagprofessionelle møde .

Lærervejledningen giver dig som underviser et vidensgrundlag, så du kan blive bedre rustet til at undervise på området. Materialet repræsenterer en tidssvarende og normkritiske tilgang til personer, der bryder med normer for køn og seksuel orientering. Materialet giver desuden et nuanceret kendskab til elever med en LGBTI-identitet, som er, og har altid været, en del af elevgrupperne på erhvervsuddannelserne.

Undervisningsforløbet har et dobbelt formål i den forstand, at det orienterer sig både imod normer, minoriteter og majoriteter i elevernes aktuelle uddannelsesinstitution - og i deres spirende/begyndende faglighed.

Hensigten med materialet er, at eleverne oplever at deres forståelseshorisonter for køn og seksuel orientering udvider sig gennem videnstilegning, arbejdet med cases og konkrete øvelser, der relaterer til praksis.

Kreditering

Materialet er udarbejdet af LGBT+ Danmark ved projektleder Andreas Beck Kronborg og konsulent Jakob Steensen Nielsen.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.