Artikel

Bliv aktive og lyttende rollemodeller

Som faglige rollemodeller kan lærerne understøtte eleverne i udviklingen af deres faglige identitet og karakterdannelse. Få inspiration til at sætte refleksionsprocessen i gang i lærerteamet .

Formålet med, at lærere sammen reflekterer over, hvornår man er en god faglig rollemodel for sine elever, er at igangsætte en proces, der gør lærerne opmærksomme på, hvordan de aktivt kan bruge deres faglige identitet og karakterstyrker i samspillet med eleverne.

Ved en faglig rollemodel forstås i denne sammenhæng en person, der kan motivere, inspirere og vise vejen for eleverne på en erhvervsuddannelse, fordi personen selv har opnået succes ad den vej og i sine handlinger og væren udtrykker vigtige karakterstyrker for faget.

 

Arbejd med jeres egen bevidsthed som faglige rollemodeller

Lærere bidrager på adskillige måder til elevernes karakterdannelse og dannelses til fagperson. Det sker dog ofte ubevidst og indirekte ved, at læreren udtrykker fagets historie, værdier, traditioner, normer, faglighed, dyder og nødvendige karakterstyrker overfor eleverne gennem egne handlinger og fortællinger. Det forholder eleverne sig til, og når de oplever læreren som inspirerende, søger de at gøre det til deres egen kultur, faglighed og fagidentitet.

Ved at styrke lærerens bevidste arbejde med at blive faglige rollemodeller kan relationen mellem lærer og elever blive en måde at styrke elevernes karakterdannelse – herunder særligt i forhold til elevernes karakterdannende refleksion om deres nutidige og fremtidige identitet som faglært.

 

Spil jer frem til øget bevidsthed

For at understøtte det bevidste arbejde som faglige rollemodeller, kan lærerne sammen spille et refleksionsspil med anvendelse af kort. Kortene findes nederst i dette afsnit. Kortene er beregnet til at sætte gang i dialog og refleksion mellem lærerne om deres muligheder for at blive faglige rollemodeller for eleverne, samt hvilken faglig identitet de ønsker at give udtryk for. Dette sker blandt andet gennem en fælles udforskning af, hvordan lærere i ord og handlinger kan udtrykke en stærk og inspirerende faglig identitet, og hvordan de gennem samtaler med eleverne kan bidrage til elevernes karakterdannende refleksion

Anvendelse af refleksionsspillet kan bruges i lærerteams på skolen eller andre professionelle læringsfællesskaber til at styrke lærernes bevidste arbejde med at blive faglige rollemodeller for eleverne.

Spillet består af 12 kort, og lærergruppen kan udvikle og videreudvikle på spillet, så I definerer jeres egne nøgleord, der er relevante for den kontekst, som I befinder jer i.

Her findes: Kort til refleksionsspil for undervisere

 

Sådan spiller I

Spillet består af tre runder pr. deltager. Hver runde er på fem minutter.

  • Runde 1: Én deltager trækker et kort fra bunken på bordet og svarer selv på spørgsmålene.
  • Runde 2: Herefter lægges kortet synligt på bordet, og kollegaer har mulighed for at supplere de udsagn, der er kommet.
  • Runde 3: Til slut gives der feedback til den, som trak kortet.

Vær opmærksom på, at det kan være følsomt at svare på spørgsmålene, og at det er vigtigt, at der i gruppen er enighed om rummelighed over for hinanden.

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af Pluss Leadership, UC Syd, Center for Ungdomsforskning og Center for Anvendt Filosofi (Aalborg Universitet) for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Materialet er udviklet i samarbejde med 18 erhvervsskoler i forbindelse med Børne- og Undervisningsministeriets program om karakterdannelse i erhvervsuddannelserne.

Find alle materialer fra projektet på siden om karakterdannelse og faglig stolthed på emu.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.