Lovgivning

Prøveform b - caseeksamen - afsluttende prøve i matematik

Der eksamineres i elevens besvarelse af caseopgaven. Elever, der afslutter matematik med caseeksamen på niveau F og E, skal desuden udarbejde tre dokumentationer i løbet af undervisningen, hvor eleven demonstrerer matematisk modellering af praktiske opgaver. Find eksempler på caseopgaver her.

Siden er opdateret 15. november 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.